Hyppää sisältöön

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lainkaan tai vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa ja kehityksessä tai vanhempien voimavarat eivät jostain syystä riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. 

Tukiperheiden ja tukihenkilöiden avulla on tarkoitus tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus.

Tukihenkilö

Tukihenkilö tapaa lasta 1-2 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. 

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi sopii luotettava ja turvallinen aikuinen, jolla on riittävän tasapainoinen elämäntilanne, tarpeeksi aikaa tukihenkilötoiminnalle sekä halu auttaa. Tukihenkilönä toimiminen vaatii läsnäoloa ja sitoutumista. Kaikki tukihenkilöksi hakevat haastatellaan henkilökohtaisesti ja rikosrekisteriote tarkastetaan. Toiminnasta maksetaan kulukorvaus.

Tukiperhe

Tu­ki­per­heet ovat ta­val­li­sia per­hei­tä, joilla on kiinnostusta hoito- ja kasvatusasioihin, tilaa ja aikaa lapsille, joustavuutta ja yhteistyökykyä lapsen vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Tu­ki­per­heenä voi toimia lapsiperhe, lap­se­ton pa­ris­kun­ta tai yk­si­n a­su­va, jonka elämäntilanne on vakaa. Tukiperheeksi ryhtyviltä ei edellytetä erityistaitoja, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta. 

Tukiperheeksi pyrkivien soveltuvuutta tehtävään arvioidaan hakuprosessin aikana. Tukiperheitä pyydetään toimittamaan taustaansa koskevia selvityksiä kuten rikosrekisteriote, koska kyse on lasten kanssa tehtävästä työstä. Lisäksi perheen kotikunnalta pyydetään lausunto perheen soveltuvuudesta tehtävään. Toiminnasta maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa noudatetaan vaitiolovelvollisuutta. 

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä!

Yhteystiedot

Lassila Sanna
Sosiaaliohjaaja
050 437 1230 ma-ke ja pe klo 12-13
Päivitetty: 14.12.2021