Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Pirkanmaalla on käynnissä "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke" (PirSOTE) osana valtakunnallista ohjelmaa.  

Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa toteutuksessa yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Ylöjärvellä uudistusta valmistelevat monialaiset kehittäjätiimit.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella. Muutosta käynnistetään seuraavien teemojen kautta: 

  1. Perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut
  2. Sosiaalihuollon palvelut
  3. Lapsi- ja perhepalvelut
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  5. Digitaaliset palvelut

Pääpaino on Ylöjärven perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kuvauksessa, toimintamallien jalostamisessa sekä palvelujen saatavuuden parantamisessa. Konkreettisia käynnissä olevia muutoksia ovat vuoden 2021 alusta alkaen toiminut Pirkanmaan yhteinen päivystysavun ympärivuorokautinen palvelunumero 116117 sekä sähköisen Omaolo-palvelun käyttöönotto kesäkuussa 2021. Linkki Omaolo-palveluun.

Tulemme viestimään kehittämistyöstä eri tiedotuskanavien kautta ja järjestämme asukaskyselyitä sekä -tilaisuuksia heti tilanteen salliessa.  Ensimmäinen asukaskysely toteutettiin maaliskuussa 2021, kiitos kaikille vastanneille. Toiveita ja mielipiteitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista voi jättää jatkossa erillisen sähköisen lomakkeen kautta. Jokaisen mielipide on tärkeä, jotta tulevaisuuden palvelut tukevat meidän kaikkien arkea ja hyvinvointia. Linkki sähköiseen palautelomakkeeseen.

Käynnissä on myös sote-rakenneuudistusta tukeva KOMAS eli Kohti maakunnallista sotea -hanke, jossa tehdään hyvinvointialueen rakentamista.  Tässä osiossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, tiedolla johtamista, tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT).

Uudistusta valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. 

Kehittämistyötä tehdään ihmiskeskeisesti ja sen tavoitteena on taata yhdenvertaiset sekä sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut meille kaikille.


PirSote = Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanke

KOMAS = Kohti maakunnallista sotea -hanke

Hyödyllisiä linkkejä

Soteuudistus.pirkanmaa.fi
Soteuudistus.fi (Valtioneuvosto)
Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Yhteystiedot

Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote)
041 730 8442
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Perusturvakeskus, Kuruntie 10, PL 22, 33470 Ylöjärvi

Asukaslehti tiedottaa

Lehden kansi

Klikkaa kantta ja lue juttu "Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita". Ylöjärvi-lehti 17.3.2021

Hyvinvointialue aloitti

Sote-uudistuksen tultua hyväksytyksi uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa heinäkuun alusta 2021. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallitus eli väliaikainen toimielin (Vate) piti ensimmäisen kokouksensa torstaina 1.7.2021. Tiedote Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä

Päivitetty: 12.8.2021