Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

VASTAA KYSELYYN 22.3.2021 mennessä. Kartoitamme ylöjärveläisten toiveita tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista osana "Tulevaisuuden sote-keskus" -hanketta. Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla terveysasemilla ja kaupungin perusturvakeskuksessa. Sähköinen kyselylomake >>

Pirkanmaalla on käynnissä "Tulevaisuuden sote-keskus -hanke" (PirSOTE) osana valtakunnallista ohjelmaa.  

Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa toteutuksessa yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella. Muutosta käynnistetään seuraavien teemojen kautta: 

  1. Perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut
  2. Sosiaalihuollon palvelut
  3. Lapsi- ja perhepalvelut
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  5. Digitaaliset palvelut 

Käynnissä on myös sote-rakenneuudistusta tukeva KOMAS eli Kohti maakunnallista sotea -hanke, jossa tehdään hyvinvointialueen rakentamista. Uudistusta valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. 

Kehittämistyötä tehdään ihmiskeskeisesti ja sen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sekä sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut meille kaikille.

Tulemme lähiaikoina viestimään tarkemmin kehittämistyöstä ja järjestämme erilaisia asukaskyselyitä sekä -tilaisuuksia. Ylöjärvellä uudistusta valmistelevat monialaiset kehittäjätiimit.

PirSote = Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanke
KOMAS = Kohti maakunnallista sotea -hanke 

Hyödyllisiä linkkejä

Soteuudistus.pirkanmaa.fi
Soteuudistus.fi (Valtioneuvosto)
Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Yhteystiedot

Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote)
041 730 8442
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Perusturvakeskus, Kuruntie 10, PL 22, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 1.3.2021