Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Millainen on sinun tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesi? Kerro mielipiteesi ja toiveesi oheisella palautelomakkeella. Linkki palautelomakkeelle.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen valmistelua johtaa aluevaltuusto. Uudistuksen tavoitteena on järjestää laadukkaita palveluja yhdenvertaisesti. Lisätietoa hyvinvointialueesta ja sen valmistelusta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa (PirSote) yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Tarkoituksena on kehittää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella. 

Hanke jatkuu rakenneuudistuksen eli Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun rinnalla. Uudistusta valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Toiminnassa keskitytään erityisesti palvelujen saatavuuden parantamiseen. Tavoitteena on, että jokainen meistä saa tarvitsemansa avun sujuvasti. 

Ylöjärveläisille uudistusta valmistelevat monialaiset kehittäjätiimit. Mukana valmistelussa on kaupungin asukkaita, työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, neuvostoja ja asiakasraati. Yhteistyötä tehdään myös muiden kehittämishankkeiden kanssa. Näistä esimerkkejä ovat Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (Pirkati) ja Mielikioski. 

Kehittämistyötä tehdään ihmiskeskeisesti ja sen tavoitteena on taata yhdenvertaiset sekä sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille.

Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.

Ajankohtaista sote-keskuksen toiminnoissa

Kehittämistyö etenee Ylöjärvellä suunnitellusti. Pääpaino on ollut perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvauksessa, kaupungin asukkaiden ja henkilöstön osallisuuden mahdollistamisessa sekä olemassa olevien toimintamallien jalostamisessa sekä toimeenpanossa. Toimintamalleista osa on kuvattu Innokylään.

Palvelujen saatavuuden ja yhtenäisyyden vahvistamiseksi on otettu käyttöön Pirkanmaan yhteinen päivystysapu 116117, Omaolo-palvelu sekä rakennettu "Hyvinvointia arkeen" ja "Sähköinen perhekeskus" -sivustot kokoamaan yhteen tietoa, tukea ja palveluja ylöjärveläisten arjen tueksi. 

Kehittämistyöstä viestitään eri tiedotuskanavien kautta.  Pirkanmaan hyvinvointialue pitää syksyllä myös avoimia asukastilaisuuksia Teams Live -lähetyksinä. Asukastilaisuuksista viestitään Hyvinvointialueen viestintäkanavissa.

Kaupunkilaisten toiveita tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitetaan asukaskyselyillä.  Toiveita ja mielipiteitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista voi jättää myös erillisen sähköisen lomakkeen kautta. Jokaisen mielipide on tärkeä, jotta tulevaisuuden palvelut tukevat meidän kaikkien arkea ja hyvinvointia.


PirSote = Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanke


Hyödyllisiä linkkejä

Yhteystiedot

Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote)
041 730 8442
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Perusturvakeskus, Kuruntie 10, PL 22, 33470 Ylöjärvi

Asukaslehti tiedottaa

Lehden kansi

Klikkaa kantta ja lue juttu "Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita". Ylöjärvi-lehti 17.3.2021

Lehden kansi

Klikkaa kantta ja lue juttu "Sote-uudistus monipuolistaa palveluita". Ylöjärvi-lehti 15.9.2021 

Pirkanmaan hyvinvointialue 

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen valmistelua johtaa aluevaltuusto, jonka ensimmäinen kokous oli 8.3.2022.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa hyvinvointialueen valmistelua.

www.pirha.fi

Päivitetty: 6.9.2022