Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Kiitos kaikille sote-kyselyyn vastanneille! Toiveita ja mielipiteitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista voi jättää jatkossa erillisen sähköisen lomakkeen kautta.  Jokaisen mielipide on tärkeä, jotta tulevaisuuden palvelut tukevat meidän kaikkien arkea ja hyvinvointia. Linkki sähköiseen palautelomakkeeseen.

Pirkanmaalla on käynnissä "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke" (PirSOTE) osana valtakunnallista ohjelmaa.  

Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa toteutuksessa yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella. Muutosta käynnistetään seuraavien teemojen kautta: 

  1. Perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut
  2. Sosiaalihuollon palvelut
  3. Lapsi- ja perhepalvelut
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  5. Digitaaliset palvelut

Tällä hetkellä kehittämisen pääpaino on kaupungin perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kuvauksessa ja olemassa olevien toimintamallien tarkastelussa. Konkreettisia käynnissä olevia muutoksia ovat vuoden alussa alkanut päivystysapu 116117 sekä Omaolo  -palvelun käyttöönotto kesän kynnyksellä. 

Tulemme viestimään kehittämistyöstä eri tiedotuskanavien kautta ja järjestämme asukaskyselyitä sekä -tilaisuuksia heti tilanteen salliessa. Ylöjärvellä uudistusta valmistelevat monialaiset kehittäjätiimit.

Käynnissä on myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta tukeva KOMAS eli Kohti maakunnallista sotea -hanke, jossa tuetaan hyvinvointialueen rakentamista. Uudistusta valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. 

Kehittämistyötä tehdään ihmiskeskeisesti ja sen tavoitteena on taata yhdenvertaiset sekä sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut meille kaikille.


PirSote = Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanke
KOMAS = Kohti maakunnallista sotea -hanke 

Hyödyllisiä linkkejä

Soteuudistus.pirkanmaa.fi
Soteuudistus.fi (Valtioneuvosto)
Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Yhteystiedot

Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote)
041 730 8442
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Perusturvakeskus, Kuruntie 10, PL 22, 33470 Ylöjärvi

Asukaslehti tiedottaa

Lehden kansi

Klikkaa kantta ja lue juttu "Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita". Ylöjärvi-lehti 17.3.2021

Päivitetty: 19.4.2021