Kriisiviestintä

Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua tiedottamista tilanteissa, joissa jokin normaaliarkea häiritsevä tilanne synnyttää voimakkaan informaatiotarpeen.

Kriisiviestinnän tavoitteet:

  • Turvata organisaatioiden toimintaedellytykset.
  • Tiedottaa palvelujen järjestelyistä.
  • Varmistaa ihmisten turvallisuus.
  • Varmistaa, että julkisuudessa on totuudenmukainen mielikuva tilanteesta.

Tehostettua viestintää vaativa kriisi voi olla monentasoinen: toimimaton puhelinvaihde, rikkoutunut vesijohto, myrskyjen aiheuttamat tuhot tai vakava, ihmishenkiä vaatinut onnettomuus.

Ylöjärven kaupungin viestintä kriisitilanteessa

Kriisitilanteen vakavuus ja laajuus määräävät sen, johdetaanko sitä toimialalta, osastolta, kaupungin johtoryhmän tasolta tai jopa alueellisesti/valtakunnallisesti.

Ylöjärven kaupungin kriisiviestintävastaava on tiedottaja Tiina Helminen. Hänen varahenkilönsä on talousjohtaja Juha Liinavuori. Osastokohtaisina kriisiviestintävastaavina toimivat osastopäälliköt. Toimintaohjeet on kirjattu kaupungin kriisiviestintäohjeeseen.

Kriisitilanteeseen liittyvät yleiset tiedotteet julkaistaan aina kaupungin kotisivujen pääuutispalstalla.

Yhteiskunnan turvallisuus

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudesta ja riskeihin varautumisesta kerrotaan sivustolla www.yhteiskunnanturvallisuus.fi.


Sivu päivitetty 29.6.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi