Nuohous

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja ao. piirinuohoojien välille solmitut piirinuohoussopimukset päättyvät 28.2.2019.

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Muutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Jatkossa rakennuksen omistaja tai haltija saa valita itse nuohoojan eikä hänen tavitse käyttää valitun piirinuohoojan palvelua. Jatkossa myöskään pelastuslaitos ei vahvista nuohouksesta perittävää maksua, vaan jokainen palvelun tarjoaja hinnoittelee työnsä itse. Nuohouksen määräväleihin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta.

Piirinuohoojat 28.2.2019 asti

Ylöjärvi
Pirkanmaan Nuohouspalvelu Oy
p. 0500 640 164

Kurun nuohouspiiri
Näsijärven Nuohous Oy
p. 0400 779 668

Viljakkalan nuohouspiiri
Pirkanmaan Nuohouspalvelu Oy
p. 0500 640 164

Lisätietoja

Pirkanmaan pelastuslaitos

 


Sivu päivitetty 12.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi