Nuohous

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välille solmitut piirinuohoussopimukset päättyivät 28.2.2019.

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Muutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Jatkossa rakennuksen omistaja tai haltija saa valita itse nuohoojan eikä hänen tavitse käyttää valitun piirinuohoojan palvelua. Jatkossa myöskään pelastuslaitos ei vahvista nuohouksesta perittävää maksua, vaan jokainen palvelun tarjoaja hinnoittelee työnsä itse. Nuohouksen määräväleihin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta.

Lisätietoja nuohouksesta

Pirkanmaan pelastuslaitos

 


Sivu päivitetty 6.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi