Työllisyyspalvelut

Kaupungin palkkatuettu työ, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, kaupungin omaehtoinen kuntoutus ja etsivä nuorisotyö on keskitetty työllisyyspalveluihin, jonka yhteydessä tarjotaan myös työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) yhteistyössä TE-toimiston ja Kelan kanssa.

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut, Ylöjärvi

Kymmenen Pirkanmaan kuntaa - mukaan lukien Ylöjärvi - on vastannut 1.8.2017 lähtien niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat oikeutettuja Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin (työmarkkinatukeen tai peruspäivärahaan). Tämä työllisyydenhoidon alueellinen kokeilu koskee Pirkanmaalla noin 22 000 työtöntä työnhakijaa, Ylöjärvellä heistä asuu yli tuhat. 

Asiakaspalvelunumero 044 486 0625
maanantai-perjantai klo 9-11 ja 12-15

Sähköisenä asiointikanavana säilyy edelleen TE-hallinnon Oma asiointi -palvelu. Voit siis edelleen tarkastella tietojasi ja muokata niitä palvelussa. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Oma asioinnissa. Näin toimien varmistat, että tavoitamme sinut ja asiointi sujuu viivytyksettä.

Myös valtakunnalliset TE-puhelinpalvelujen numerot säilyvät ennallaan, ja niistä saat myös jatkossa yleisneuvontaa mm. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Sinun tulee hoitaa TE-toimiston kanssa sovitut työnhakuun liittyvät tapaamiset, palvelut tai tehtävät niille annettuihin määräpäiviin mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia

> Lisätietoja työllisyyskokeilusta

 

 


Sivu päivitetty 15.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi