Tampereen kaupunkiseudun TYP

 
TYPin asiakkaita ovat yksilöllisiä palveluja tarvitsevat työnhakijat

Urasuunnittelu ja palveluohjaus

  • Työparimalli, jonka muodostavat kaupungin ja TE-toimiston urasuunnittelijat.
  • ​Asiakkaat ohjautuvat palvelukeskukseen TE-toimistosta sekä sosiaalitoimesta.
  • ​Urasuunnittelun tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa rakentaa realistinen ja toteuttamiskelpoinen, työllistymiseen tähtäävä suunnitelma. Urasuunnittelun aluksi selvitellään asiakkaan työllistymisen esteitä ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin sopivien palveluiden pariin.
  • ​​Palveluohjaus toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa tehtyä suunnitelmaa käytännössä.
  • ​Tavoitteena on löytää asiakkaalle pysyväisluontoinen ratkaisu, joka voi olla työllistyminen, ammatillinen koulutus tai eläke.

Yhteistyöverkosto

  • kokoontuu tarvittaessa asiakkaan suunnitelmien eteenpäin viemiseksi
  • verkostossa ovat mukana TE-toimisto, Kela, sosiaalitoimi, perhekeskus, tk:n poliklinikka, työllisyyspalvelut ja yksityiset palveluntuottajat
  • ​ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

​Kuntapuolelta Ylöjärven TYPiä hallinnoi Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut. TYPin toiminnasta on tehty sopimus ja sitä ohjaa ja valvoo työllisyystyöryhmä.


Sivu päivitetty 13.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi