Hyppää sisältöön

Rakennusluvat

Tälle sivulle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä koskien rakennuslupia.

Vähäinen laajentaminen voidaan käsitellä suoralla rakennusluvalla. Kaavattomilla ranta-alueilla ja suunnittelutarvealueilla rakennuksen vähäistä suurempi laajentaminen vaatii poikkeamisluvan ennen rakennusluvan hakemista. Ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueilla, joilla on erikseen määrätty yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena, voidaan laajennus käsitellä suoralla rakennusluvalla, edellyttäen että noudatetaan kaavan määräyksiä.

Joissain tapauksissa laajennus voidaan myös käsitellä suoralla rakennusluvalla kaavattomilla alueilla, mikäli laajennus on rakennusjärjestyksen mukainen ja rakennuspaikka ei sijaitse suunnittelutarve- tai ranta-alueella.

Vähäistä suuremmaksi laajennukseksi katsotaan yleensä kerrosalaltaan yli 10 % laajennukset. Vähäiseksi laajentamiseksi voidaan yleisesti ottaen katsoa esimerkiksi yhden huoneen lisääminen.

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista voitte lukea lisää Lupahakemukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi).

Uusi rakennuspaikka vaatii pääsääntöisesti hyväksytyn suunnittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla poikkeamisluvan kaavoitukselta ennen rakennusluvan hakemista rakennusvalvonnasta, ellei esimerkiksi yleiskaavassa ole määrätty yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena. Joissain tapauksissa uusi rakennuspaikka voidaan myös käsitellä suoralla rakennusluvalla, mikäli rakennushanke on rakennusjärjestyksen mukainen ja uusi rakennuspaikka ei sijaitse esimerkiksi asemakaava-alueen lievealueella tai yleisesti suunnittelutarvetta vaativalla alueella.

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista voitte lukea lisää Lupahakemukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi).

Ranta-asemakaava-alueilla ja yleiskaava-alueilla, joilla on suoraan määrätty yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena, hanke voidaan käsitellä rakennusluvalla olettaen, että noudatetaan kaavan määräyksiä. Kaavattomilla ranta-alueilla hanke vaatii poikkeamisluvan ennen rakennusluvan hakemista (MRL 72 §).

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista voitte lukea lisää Lupahakemukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi).

Mikäli loma-asuminen on osoitettu kiinteistölle ranta-asemakaavassa, käyttötarkoituksen muutos vaatii käytännössä kaavamuutoksen.

Mikäli loma-asuminen on osoitettu kiinteistölle yleiskaavassa, käyttötarkoituksen muutos vaatii hyväksytyn poikkeamisluvan saamisen kaavoitukselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kaavattomilla ranta-alueilla käyttötarkoituksen muutos voidaan tietyin edellytyksin myöntää suoralla rakennusluvalla. Ylöjärven rakennusjärjestyksen 24 §:ssä on määrätty edellytyksistä, joiden täyttyessä voidaan käyttötarkoituksen muutos käsitellä suoralla rakennusluvalla.

Rakennusjärjestyksen löydätte Rakennusjärjestys 2021 (ylojarvi.fi)

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista voitte lukea lisää Lupahakemukset - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi).

Olemassa olevalle rakennuspaikalle voidaan talousrakennuksen rakentaminen käsitellä suoralla rakennusluvalla edellyttäen, että rakennus on voimassa olevan ranta-asemakaavan, yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen mukainen ja kiinteistöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta.

Autosuojat vaativat aina rakennusluvan. Mikäli autokatoksen piiristä vähintään 30 % on avonaista, ei autokatos muodosta kerrosalaa (ei lasketa rakennusoikeuteen). Autosuojia rakennettaessa on huomioitava paloturvallisuus ja mahdollinen palo-osastointi (kts. pientalon palokortti).

Päivitetty: 26.10.2023