Hyppää sisältöön

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa

Huomioithan, että suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat kuuluvat Kaavoituksen tehtäviin.

Lisätietoa löydät Kaavoitus-sivulta.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa kaavoittamattomalle alueelle ja ollaan esimerkiksi lähellä asemakaava-aluetta tai alueella, jossa on ilmeinen tarve kaavoitukselle.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Poikkeamislupien käsittely kuuluu kaavoituksen tehtäviin.

Päivitetty: 9.12.2022