Hyppää sisältöön

Toimenpideluvat

Tälle sivulle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä koskien toimenpidelupia.

HUOM! Toimenpideilmoitus-käytännöstä on luovuttu vuoden 2022 alusta lähtien.

Asuinrakennustonteille saa rakentaa rakennusoikeuden ylittävän yhden korkeintaan 20 m2:n suuruisen, loma-asuntokiinteistöille yhden korkeintaan 10 m2:n suuruisen ja maatalouskeskuksen pihapiiriin yhden korkeintaan 40 m2:n suuruisen kevytrakenteisen varastorakennuksen, piharakennelman tai katoksen ilman rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa lupaa, kuitenkin noudattaen kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä. Lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta ei myöskään tarvitse hakea rakennuspaikan sisäisten aitojen tai tukimuurien rakentamiselle.

Hankkeelle tarvitaan toimenpidelupa. Luvan hakijana toimii taloyhtiö. Tarvitset taloyhtiöltä kokouspöytäkirjan, jossa hanke hyväksytään ja nimetään/valtuutetaan hankkeen lupahakemusta hoitava henkilö/taho. Liitteeksi päivitetty asemapiirros ja julkisivukuva sekä naapurien kuulemiset.

Kaiteeton ja kattamaton terassi ei vaadi lupaa. Etäisyyden tulee kuitenkin olla asemakaava-alueella vähintään 4 m ja asemakaava-alueen ulkopuolella vähintään 5 m naapurin rajasta. Maanpinnasta mitattuna korkeintaan 30 cm korkean kaiteettoman terassin saa rakentaa 1,0 metrin etäisyydelle rajasta ilman naapurin suostumusta.

Tarvitaan toimenpidelupa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan asemapiirros, johon on merkitty ulkoyksikön paikka. Hakijoina tulee olla kaikki kiinteistön omistajat. Suunnittelijatietoihin merkitään asennuksen suorittava yritys tai hakija itse. Käytöstä poistettu öljysäiliö tulee poistaa maaperästä ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Lisätiedot öljysäiliön poistamiseen liittyvään ilmoittamiseen saat ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi

Asemakaava-alueella vaaditaan toimenpidelupa, jos paneelien pinta-ala ylittää 30m2. Mikäli 30m2 ei ylity, ei toimenpidelupaa, eikä naapurikuulemisia tarvita. Toimenpideilmoitus-käytäntö on poistunut vuoden 2021 lopussa. Haja-asutusalueella aurinkopaneelien asentaminen ei vaadi lupaa.

Hakekaa toimenpidelupa osoitteessa www.lupapiste.fi. Liitteeksi tarvitaan asemapiirros, rakennuksen pohjakuva, josta ilmenee tulisijan sijainti, sekä hormin läpiviennin pysty-poikkileikkauskuva. Mikäli tulisija liitetään olemassa olevaan hormiin, toimenpidelupaa ei tarvita.

Salaojien kaivaminen ei vaadi lupamenettelyä.

Naapurikuulemisia ei vaadita, mikäli porakaivon sijainti on vähintään 7,5 metriä naapurin rajasta.

Ei ilman AVI:n vesilain mukaista lupaa. Käytännössä pohjavesialueelle ei voi porata maalämpökaivoa.

Ylöjärven kaupungin asemakaava-alueilla tarvitaan aina lupa puunkaatoon. Lupa on tarpeen, vaikka puu kaadettaisiin omalta tontilta. Täytä puunkaatolupahakemus osoitteessa www.lupapiste.fi. Liitteeksi asemapiirros, johon merkitään kaadettavan puun sijainti sekä valokuvia. Mikäli puun kaataminen vaikuttaa merkittävästi maisemaan, pitää hakea naapurien suostumus asiaan.

Hae puunkaatolupaa osoitteessa www.lupapiste.fi. Yli kymmenen puun kaataminen asemakaava-alueen asuintonteilla vaatii rakennusvalvonnalta maisematyöluvan. Liitteeksi tarvitaan asemapiirros, johon on yksilöity kaadettavat puut. Suositeltavaa on liittää hakemukselle valokuvia kaadettavista puista.

Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee kuitenkin asentaa siten, että se ei aiheuta naapurille häiriötä eli melua. Taloyhtiöissä tarvitaan lupa yhtiöltä. Useamman kaupunkikuvaan vaikuttavan ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii kuitenkin luvan.

Mikäli kiinteistönne sijaitsee haja-asutusalueella, toimenpidelupaa ei tarvita. Mikäli kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella täyttäkää toimenpidelupahakemus lupapiste.fi Huomioittehan, että kattomuodon muuttaminen tarvitsee aina toimenpideluvan. Toimenpiteeksi lupapisteessä valitaan "Rakennuksen julkisivujen tai katon muutos".

Päivitetty: 9.3.2023