Asukasillassa keskusteltiin kaupungin taloudesta ja kylien palveluista

11.10.2018 18:45

Millaiset ovat Ylöjärven talousnäkymät? Mitä vuoden 2019 talousarvioeuroilla saa?

Näitä kysymyksiä pohdittiin asukaslautakunnan järjestämässä asukasillassa kaupungintalolla torstaina 11.10.2018. Asukasilta oli osa kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelua.

Puolitoistatuntinen keskustelu koostui kaupungin talousjohtajan alustuksesta sekä yleisön kysymyksistä ja kommenteista. Yleisön joukossa oli useampia kyläyhdistysten edustajia, jotka pitivät puheenvuoron yhdistyksen nimissä.

Talousjohtaja Juha Liinavuori taustoitti kaupungin taloustilannetta ja kävi läpi kaupunginhallituksen antamia linjauksia talousarvion valmistelulle (esitys pdf-muodossa). Valmistelussa on lähdetty siitä, että kunnallisveroprosenttia ei nosteta. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa esitettäneen alennettavaksi 0,48 prosentista 0,45 prosenttiin. Investointitaso noussee hieman. Suurimpia investointeja vuonna 2019 ovat Viljakkalan koulun liikuntasali, Ylöjärven yhtenäiskoulun kentän muutostyöt sekä Työläjärven alueen kunnallistekniikka.

Talousjohtaja kuvaili vuoden 2019 talousarviota mahdollisuuksia avaavaksi. Moni taustatekijä on Ylöjärvellä hyvin: asukasluku kasvaa, verotuotoissa on selvä kasvuennuste ja työttömyysaste on edelleen laskussa.

Yleisön kysymykset ja kommentit käsittelivät laajasti kaupungin paikallispalveluja. Eniten toiveita ja kysymyksiä herätti liikenneturvallisuus, etenkin tarve rakentaa uusia kevyen liikenteen väyliä. Keskustelua syntyi myös mm. Kurun uudesta päiväkodista sekä hoivakodista.

Runsaasti mielenkiintoa nostatti Parkkuun seudun kyläyhdistyksen mittava valokuituhanke, josta kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Nikula.

Asukasillassa yleisön kysymyksiin vastasi kaupungin johtoryhmä eli kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon ja talousjohtaja Juha Liinavuoren lisäksi sivistysjohtaja Matti Hursti, elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen, terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti sekä kehitysjohtaja Jussi Teronen.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmasta maanantaina 5. marraskuuta. Kokous pidetään valtuustosalissa kaupungintalolla ja se alkaa kello 12. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

> Tietoa Ylöjärven kaupungin taloudesta
> Asukaslautakunta

Asukasillan alustaja, talousjohtaja Juha Liinavuori sekä illan vetäjä, asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola

 

« Takaisin

Talousjohtaja Juha Liinavuoren esitys asukasillassa


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi