Asukaslautakunta palkitsi Rohkea Ylöjärvi -kilpailun voittajat

3.12.2018 18:30

Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailun voittajat on julkistettu. Ylöjärven asukaslautakunta palkitsi maanantaina 3.12.2018 neljä ideaa, jotka toteuttavat ennakkoluulottomalla tavalla uuden kaupunkistrategian yhteisöllisyyteen ja paikallisdemokratiaan liittyviä tavoitteita.

Palkitut ideat ovat seuraavat: joukkorahoituksen hyödyntäminen kunnan ja kuntalaisten yhteisissä pienhankkeissa, kyselyiden toteuttaminen nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa, eri liikuntalajeihin tutustumisen mahdollistaminen maksutta sekä ikäihmisten ohjaus digilaitteiden käyttöön.

Lokakuussa toteutettuun kilpailuun osallistui 51 henkilöä tai ryhmää, joista monet esittivät kerralla useita ideoita. Asukaslautakunta huomioi arviointikriteereinä idean linkittymisen kaupunkistrategiaan sekä ehdotuksen innovatiivisuuden, toteuttamiskelpoisuuden, kattavuuden ja monistettavuuden. Kilpailun palkintona oli lahjakortteja Kauppakeskus Eloon.

Ideakilpailun taustalla oli Ylöjärven uusi kaupunkistrategia ”Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä” ja sen yhteisö- ja demokratiaroolin tavoitteet. Kilpailulla haettiin ideoita asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä digipalveluiden kehittämiseen.

Palkitut ideat perusteluineen

Idea: Joukkorahoituspalvelu kuntalaisten ja kunnan yhteisiin pienhankkeisiin

Ehdottaja: Sami Huhtala

Perustelut palkitsemiselle:
Idea on innovatiivinen. Joukkorahoitus on kuntasektorilla uusi lisärahoituksen muoto ja sitä on käytetty vasta yksittäisissä hankkeissa. Joukkorahoitusmalli voisi soveltua esimerkiksi tilanteeseen, jossa muutenkin toteutettavaan kaupungin hankkeeseen kerättäisiin ja hankittaisiin joukkorahoituksella jotakin ns. ekstraa. Mikäli joukkorahoitusprojekti herättäisi toimijoiden innostuksen, se olisi omiaan edistämään asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta. Idea on kattavasti esitetty ja tekijä on pystynyt konkretisoimaan sitä.

Idea: Enemmän kyselyjä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Snapchatissa tai Instagramissa

Ehdottaja: Santeri Seppälä, Iida Pannula, Aino Partio, Nikolas Riutta ja Elias Ruuska, Ylöjärven lukio

Perustelut palkitsemiselle:
Idea erityisesti nuorten suosimien mediasovellusten käytöstä on tärkeä muistaa, kun valitsemme osallistumisen keinoja. Eri ikäryhmät tavoitetaan eri keinoin. Myös kiinnostuksenkohteet vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Nuoria kiinnostavista aihepiireistä tehdyt ns. pikakyselyt sosiaalisessa mediassa voisivat olla helposti lähestyttävä tapa ottaa kantaa omaa elämänpiiriä koskettavaan asiaan. Kyselyt voisivat herättää ja lisätä kiinnostusta kaupungin toimintaan sekä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen muutoinkin. Idea toteuttaisi myös kaupunkistrategiassa linjattua monikanavaista viestintää.   

Idea: Lisää erilaisia liikuntatapahtumia, esimerkiksi alkusyksyllä päiviä, joissa kaikenikäiset voivat ilmaiseksi kokeilla erilaisia lajeja ja mahdollisesti löytää itselleen uusia harrastuksia

Ehdottaja: Juho Gustafsson, Eve Alanko, Eemeli Anttila, Sami Hakala ja Tiia Hakari, Ylöjärven lukio

Perustelut palkitsemiselle:
Ideassa korostuu kaupungin ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö, mikäli eri seuratoimijat ja yritykset olisivat mukana esittelemässä harrastusmahdollisuuksia yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Idean ajatus tapahtuman kohdentamisesta laajasti eri ikäryhmiin vahvistaisi yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta. 

Idea: Ikäihmisten ohjaus digilaitteiden käyttöön syrjäseudulla (kuten Viljakkalassa), jotta he voisivat hoitaa asioitaan sähköisesti paremmin

Ehdottaja: Katja Ahola

Perustelut palkitsemiselle:
Ikäihmisten opastaminen kaupungin sähköisten palveluiden käyttöön on idea, jossa voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia tapahtumia ja palvelurakenteita eri puolilla kaupunkia. Eri käyttäjäryhmien digitaitojen turvaaminen tukisi digitalisaation hyödyntämistä kaupungin toiminnoissa sekä lisäisi mahdollisuuksia ottaa käyttöön älykkäitä ja helppokäyttöisiä palveluja kaupunkistrategian mukaisesti. Lisäksi todettakoon, että idean tarkoittamat toimenpiteet ovat kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteen ”edistetään digiyhdenvertaisuutta” mukaisia.

Asukaslautakunta kiittää kaikkia Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailuun osallistuneita ja onnittelee lämpimästi voittajia!

Lisätietoja

  • www.ylojarvi.fi/ideakilpailu
  • Asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola, p. 050 589 5107, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa. Edessä Nikolas Riutta, Iida Pannula ja Eemeli Anttila.
Takana Elias Ruuska, Santeri Seppälä, Juho Gustafsson ja Sami Huhtala. 


Palkittu: Sami Huhtala
Asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola ja sihteeri Hanna Isotalo
jakoivat palkintolahjakortit, kunniakirjat ja kukat.


Palkittu ryhmä: Nikolas Riutta, Elias Ruuska, Santeri Seppälä ja Iida Pannula;
ryhmässä oli mukana myös Aino Partio


Palkittu ryhmä: Eemeli Anttila ja Juho Gustafsson; ryhmään kuuluivat myös
Eve Alanko, Sami Hakala ja Tiia Hakari

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi