Europarlamenttivaalit 26.5., ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019

17.5.2019 12:30

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on 15.-21.5. ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Äänestyspaikat ja -ajat

Ylöjärven kaupungin kotisivuille (ylojarvi.fi/vaalit) on päivitetty vaalipäivän ja ennakkoäänestyspäivien tiedot. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat edellisten vaalien tapaan kirjastot (Leija, Kuru ja Viljakkala) sekä Kauppakeskus Elo. Kirjastoauto toimii ennakkoäänestyspaikkana yhtenä päivänä, 18.5. (pysähdyspaikkoina entinen Pohjois-Kurun koulu, Kurun kirjasto ja Kyrönlahden ST1).

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset tulee lähettää osoit­tee­seen Ylöjärven keskusvaalilautakunta, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Puhelimitse tehtävä ilmoitus tehdään arkistonhoitaja Sirkka Reijoselle nu­me­roon 050 390 4795 tai palvelusihteeri Kaija-Leena Kemppaiselle numeroon 040 133 1473. Ilmoituksen voi ää­nes­tä­jän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. 

Ilmoituskortti ja henkilöllisyys

Jokaiselle Ylöjärven kaupungissa äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoituskortti, johon on merkitty äänestysalue ja -paikka. Äänestäjä on velvollinen selvittämään henkilöllisyytensä vaaliviranomaisille.

Lisätietoja EU-vaaleista Ylöjärvellä 2019:
>
www.ylojarvi.fi/vaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14 (tai 13, jos Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) on EU:n jäsenvaltio vielä vaalikauden alkaessa eli heinäkuun alussa). www.vaalit.fi

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi