Hulevesilaskutus käynnistynyt

8.3.2017

Hulevedet

Ylöjärven kaupunki on aloittanut hulevesilaskujen lähettämisen asemakaava-alueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen omistajille. Ylöjärvellä hulevesijärjestelmistä vastaa kaupunki eikä Ylöjärven Vesi.

Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Hulevesimaksun arvonlisävero on 0 prosenttia (maankäyttö- ja rakennuslaki 103 § sekä arvonlisäverolaki 6 §). Maksusta ei voi hakea vapautusta.

Hulevesien hallinnasta perittävän maksun taustaa

Hulevesimaksun perimisen mahdollisuus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain lukuun 13 a (22.8.2014/682).

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n mukaan:

Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

Hulevesimaksun perusteita ovat kunnan hulevesien hallinnan ratkaisut ja kiinteistön sijainti kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sekä järjestelmän suunnittelun kustannukset alueella, jolla kiinteistö sijaitsee.

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 8.9.2016 (§ 82) ottaa käyttöön hulevesimaksut 1.1.2017 alkaen. Samalla lautakunta päätti hulevesitaksojen suuruuden.

Hulevesimaksu peritään asemakaava-alueella olevien rakennettujen kiinteistöjen omistajilta. Maksujen määräytymisen perusteet sekä tämänhetkiset hulevesimaksun piirissä olevat alueet löytyvät teknisen lautakunnan päätöksestä ja sen liitteistä.

Ylöjärven kaupungissa perittävät hulevesitaksat 2017

Maksun suuruus, €/kiinteistö

Asuinkiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön käyttötarkoitukseen.

Kiinteistötyyppi ja hulevesimaksu (€/vuosi)

  • Yhden perheen käytössä oleva ok-talo/vapaa-ajan kiinteistö 30 € (kerroin 1)
  • Paritalot tai vastaavat kahden perheen käytössä olevat kiinteistö 45 € (kerroin 1,5)
  • Rivitalokiinteistöt 90 € (kerroin 3)
  • Kerrostalokiinteistöt 180 € (kerroin 6)

Liike- ja teollisuuskiinteistöjen ym. vastaavien kiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön pinta-alaan.

Kiinteistön pinta-ala / hulevesimaksu (€/vuosi)

  • < 5000 m2 / 300 €
  • > 5000 m2 < 20 000 m2 / 600 €
  • > 20 000 m2 / 900 €

Tekninen lautakunnan päätös hulevesimaksun käyttöönotosta (pdf-tiedosto)
Tiedote hulevesimaksun käyttöönotosta

 

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi