Hyvinvointikertomus 2014-2016: Hyvinvointityössä menty eteenpäin, vaikutusten arvioinnissa kehitettävää

24.4.2017 17:10

Ylöjärven kaupunginvaltuusto käsitteli kaupungin hyvinvointikertomuksen 2014-2016 toteumaa kokouksessaan 24.4.2017.

Ylöjärvellä on laadittu hyvinvointikertomus jo yli 10 vuoden ajan. Ensimmäinen terveydenhuoltolain mukainen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin vuonna 2014. Tämän laajan kertomuksen kantavana teemana oli terveyden edistäminen liikunnan ja ravitsemuksen kautta.

Hyvinvointikertomuskauden 2014-2016 onnistumisena pidetään eri ikäryhmille tarkoitettuja monipuolisia matalan kynnyksen palveluja, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikuntapalveluissa sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa. Myös kaupunkilaisten osallistumisen katsotaan vahvistuneen vuosina 2014-2016. Lisäksi hyvinvointityön onnistumisena pidetään yhteistyön tiivistymistä kolmannen sektorin ja kaupungin välillä.

Kehittämistä vaativia asioita löytyy toteumatarkastelun mukaan hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden systemaattisessa seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa. Muutamista merkittävistä päätösehdotuksista esitetään tehtävän ns. EVA-arviointi, jolloin päätösehdotukset arvioidaan eri näkökulmista avoimesti ja jolloin niistä on myös helpompi keskustella ennen päätöksentekoa. Lisäksi eri toimialueiden hyvinvointia lisäävien ja vahvistavien toimien talousvaikutuksia tulisi tarkastelun mukaan arvioida nykyistä paremmin.

> Kaupunginvaltuusto 24.4.2017
> Hyvinvoinnin edistäminen -sivut

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi