Kaavoituskatsaus 2018

16.4.2018 17:10

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven kaavoituskatsauksen 2018 kokouksessaan 16.4.2018.

Ylöjärven kaupungissa ja Pirkanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti kyseisen vuoden kaavoitusasiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet (esim. maankäyttösopimukset), joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaava-alueiden rajauksiin ja aikatauluihin saattaa tulla käsittelyn kuluessa muutoksia. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi vuoden aikana tulla vireille uusia hankkeita, joista ei vielä ole tietoa tai varmuutta.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin kotisivujen lisäksi kaavoituksessa (kaupungintalo, Kuruntie 14).

> Kaupunginvaltuusto 16.4.2018
> Kaavoituskatsaus 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi