Kaupungin kotisivujen käyttäjäkysely: Enemmän huomiota tiedon löydettävyyteen, hakutoimintoon sekä mobiilikäyttöön

14.1.2019 8:00

Ylöjärven kaupungin kotisivujen käyttäjäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely oli avoinna 15.10.-30.11.2018. Vastauksia kertyi noin 650. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken on arvottu vapaalippuja (25 kpl) Ylöjärven uimahalliin. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti kirjeitse.

Kyselyn toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy. Tulosten yhteenveto on alla liitteenä. Kuluvan vuoden alkupuolella valmistuu vielä raportti, joka sisältää vertailutietoja muiden kuntien vastaaviin kyselytuloksiin.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,60 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,83 (asteikko 4-10). Ylöjärvi osallistui vastaavaan kyselytutkimukseen myös vuonna 2011. Tuolloin käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,49 ja kouluarvosanojen keskiarvo 7,59.

Vastaajat olivat Ylöjärven kaupungin kotisivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta ja että sivusto säästää aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia ja että sivuston ulkoasussa olisi vielä parantamisen varaa.

Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia sivuston parantamiseksi sekä antaa muita kommentteja sivuista. Toiveissa ja kommenteissa esiintyi mm. seuraavia aiheita:

  • Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
  • Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
  • Hakutoimintoon parannuksia
  • Lisää selkeyttä sivuihin
  • Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi
  • Parannuksia sivujen mobiilikäyttöön
  • Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
  • Yhteystietoja selkeämmin ja kattavammin esille
  • Kohennusta sivujen ulkoasuun

Käyttäjäkysely on osa prosessia, joka tähtää Ylöjärven kaupungin kotisivujen uudistamiseen vuosien 2019-2020 aikana. Nykyinen sivusto on julkaistu vuonna 2014 ja se on tulossa elinkaarensa päähän. Sivustouudistukseen ohjaa muun muassa EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka vaatimukset sivuston tulee täyttää syksyyn 2020 mennessä.

Lisätietoja:
Tiedottaja Tiina Helminen, p. 050 437 1247, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi