Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2017–2021 hyväksyttiin

7.6.2017 16:00

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2017 Ylöjärven kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman vuosiksi 2017–2021.

Vuonna 2015 voimaan astuneen yhdenvertaisuuslain velvoittamana kuntien viranomaisten on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma. Lain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Näiden toimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaa valmisteltiin kevään 2017 aikana. Yhdenvertaisuussuunnitelman operatiivisesta valmistelusta vastasi kaupungin johtoryhmän nimeämä työryhmä, jossa oli edustaja kultakin kaupungin osastolta.

Yhdenvertaisuuden nykytilannetta kartoitettiin 27.3.–16.4.2017 toteutetulla kyselyllä, jossa kuntalaisten lisäksi myös esimerkiksi yhdistyksillä ja yhteisöillä oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä yhdenvertaisuuteen liittyen. Yhdenvertaisuuskysely oli saatavilla kaupungin kotisivuilla sekä paperilomakkeella, jota oli jaossa kirjastoissa, terveyskeskuksessa ja terveyskioskissa. Yhdenvertaisuuskyselystä tiedotettiin kaupungin kotisivuilla, paikallisessa sanomalehdessä sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Työryhmä pyysi osana valmistelua lausunnot lapsi- ja nuorisoneuvostolta, mielenterveysneuvostolta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, Viljakkala-neuvostolta, Kuru-neuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä asukaslautakunnalta.

Suunnitelman tavoitteena on edistää ja huomioida yhdenvertaisuusnäkökulma kaikessa Ylöjärven kaupungin toiminnassa. Suunnitelmakauden linjaukset huomioidaan kaupungin toiminnassa poikkitoimialallisesti eri osastojen kanssa yhteistyössä.

> Kaupunginhallitus 29.5.2017

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi