Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040

2.2.2015 18:25

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040.

Valtuusto äänesti kaupunginhallituksen esitykseen sisältyneistä kahdesta ponnesta. Oikoradan linjausta koskeva ponsi hyväksyttiin. Ponnen mukaan oikoradan maankäyttötarpeet tulee ottaa huomioon yhdessä valtatie 3:n uuden linjauksen kanssa. Tienvarteen sijoittuva oikorata on Ylöjärven kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto rataa suunniteltaessa.

Rakennesuunnitelma on kaupunkiseudun kuntien yhteinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämiseksi. Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa 110 000 asukkaalla ja asukkaita on 480 000 vuonna 2040. Suunnitelmassa nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vahvistuvat. Rakennesuunnitelmassa esitetään muun muassa seudullisen raideliikenteen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjestelmä.

Ylöjärven osalta rakennesuunnitelma 2040 jatkaa voimassa olevassa rakennesuunnitelmassa 2030 linjattuja kehittämistoimenpiteitä. Keskustaa kehitetään tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, Siltatien asuntoaluetta kehitetään 3000 asukkaan alueena, Mäkkylä-Teivaalan alueelle kehitetään uusi 4000 asukkaan asuntoalue raitiotien varteen ja Metsäkylää kehitetään edelleen pientaloalueena.

Joukkoliikennettä varaudutaan kehittämään raitiotien pohjalta edellisessä rakennesuunnitelmassa esitetyn lähijunan sijaan. Kolmenkulman työpaikka-aluetta kehitetään ja se laajenee myös valtatien länsipuolelle.

Rakennesuunnitelman uudistamista on tehty rinnakkain maakuntakaavan 2040 valmistelun kanssa, ja rakennesuunnitelma 2040 on kaupunkiseudun kuntien yhteinen kannanotto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun.

Seutuhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman joulukuussa 2014. Kaupunkiseudun kunnallisvaltuustot käsittelevät suunnitelmaa alkuvuodesta 2015.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa eli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Lisätietoja:
> Kaupunginvaltuusto 2.2.2015
> www.tampereenseutu2040.fi
> www.tampereenseutu.fi > Rakennesuunnitelma 2040

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi