Kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäyttö- ja palveluohjelma MAPSTOn 2018-2022

6.11.2017 19:20

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.11.2017 maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelman, MAPSTOn, vuosiksi 2018-2022.

MAPSTO-ohjelmaan lisättiin Aronrannan kaavoitushanketta koskeva tarkennus (kursiivilla), jossa todetaan, että alue tukeutuu Keijärven rantaan, jota on tarkoitus kehittää kaupunkimaisena, yhteiskäytössä olevana aluekokonaisuutena sisällyttäen riittävät vapaa-ajan alueet.

Suunnitelmakaudella kaupungin asuinalueiden kasvua tasapainotetaan ohjaamalla asuntotuotantoa eri alueille. Kasvavia asuntoalueita ovat keskusta, Metsäkylä, Vuorentausta ja Siivikkala sekä Siltatien alue. Yritystontteja luovutetaan pääosin Elovainion, Kivilähteen ja Heinikon alueelta sekä Kolmenkulmasta ja Teivon alueelta.

Kaupungin uudet palveluinvestoinnit pyritään optimoimaan käyttämällä olemassa olevaa palveluinfraa maksimaalisesti hyväksi. Väestönkasvun odotetaan jatkuvan suunnittelukaudella, vaikkakin aivan viime aikoina väestönkasvu Tampereen kehyskunnissa on hidastunut. Valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2018 noin 217 asuntoa ja väestönkasvun noin 519 asukasta.

Suunnittelukaudelle on ohjelmoitu runsaasti asema- ja yleiskaavoituskohteita. Kylien maankäyttöä kehitetään osayleiskaavoilla, joista käynnissä on Antaverkka-Mutalan osayleiskaava.

Suunnitelmakauden keskeisimmät talonrakennusinvestoinnit ovat Metsäkylän koulun laajennus ja vanhan osan tilojen korvaaminen, uuden Siltatien koulun ja päiväkodin (yhteistyöhanke) rakentaminen sekä Kurun päiväkodin rakentaminen.

Kaupunginvaltuusto päättää MAPSTOn sisällöstä vuosittain. Investointihankkeet päätetään kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa.

Käytännössä MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla. MAPSTOon kootaan alueittain kaupungin olemassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, investointihankkeet ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma.

> Kaupunginvaltuusto 6.11.2017

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi