Kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäyttö- ja palveluohjelma MAPSTOn 2019-2023 - Aronrantaa kehitetään virkistysalueena

5.11.2018 19:30

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 5.11.2018 maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelman, MAPSTOn, vuosiksi 2019-2023.

MAPSTO-ohjelmaa käsiteltäessä äänestettiin ja pidettiin neuvottelutauko koskien Aronrannan ja Kuruntien länsipuolen kaavoitusta (Keskusta / kaavoitus / kohta 107). Kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli muutosesitys, joka kuuluu seuraavasti:

"Asemakaavan muutos asuinaluetta varten. Tavoitteena on täydentää keskustan yhdyskuntarakennetta Kuruntien länsipuolella ja kehittää Aronrantaa virkistysalueena. Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan mm. asuin- ja liikerakentamisen, joukkoliikenteen sekä julkisten palveluiden aluevaraustarpeita ja laajuutta. Alue tukeutuu Keijärven rantaan, jota on tarkoitus kehittää kaupunkilaisten yhteiskäytössä olevana vapaa-ajanviettoalueena. Hanke on tavoitteena aloittaa kutsukilpailulla. Kaavan tavoiteaikataulu: Aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet 2020-21. Alueen liikenneverkko, kunnallistekniikka ja yleiset alueet suunnitellaan tarvittavilta osin kaavoituksen yhteydessä."

Yhteenveto ohjelmakaudesta

MAPSTOn suunnitelmakaudella 2019-2023 kaupungin asuinalueiden kasvua ohjataan keskustan, Siltatien, Vuorentaustan, Metsäkylän ja Siivikkalan alueille. Yritystontteja luovutetaan pääosin Elovainion, Kivilähteen, Heinikon, Kolmenkulman ja Teivon alueilta. Kaupungin uudet palveluinvestoinnit pyritään optimoimaan käyttämällä olemassa olevaa palveluinfraa maksimaalisesti hyväksi.

Kaupunkiseudun ja Ylöjärven kaupungin väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan suunnittelukaudella vuositasolla tapahtuvasta vaihtelusta huolimatta vahvana. Valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2019 noin 240 asuntoa ja väestönkasvun noin 400 asukasta.

Suunnittelukaudelle on ohjelmoitu runsaasti asemakaavoitus- ja yleiskaavoituskohteita (mm. ydinkeskustan osayleiskaava). Kylien maankäyttöä kehitetään osayleiskaavoilla, joista käynnissä on Antaverkka-Mutalan osayleiskaava.

Suunnitelmakauden keskeisimmät talonrakennusinvestoinnit ovat uuden Siltatien koulun ja päiväkodin (yhteistyöhanke) rakentaminen, Vuorentaustan ylä- ja alakoulujen tilojen peruskorjauksen ja laajennuksen aloittaminen sekä Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali.

MAPSTO kertoo, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla

Kaupunginvaltuusto päättää MAPSTOn sisällöstä vuosittain. Investointihankkeet päätetään kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

Käytännössä MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla. MAPSTOon kootaan alueittain kaupungin olemassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, investointihankkeet ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma.

> Kaupunginvaltuusto 5.11.2018
> MAPSTO-sivu

 

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi