Kaupunkistrategian uudistusprosessi etenee

28.11.2017

Ylöjärven uuden kaupunkistrategian valmistelu etenee. Kaupunginvaltuusto piti strategiaseminaarin keskiviikkona 22.11. ja työsti strategian keskeistä sisältöä eli kaupungin tavoitetilaa (visiota), arvoja ja rooleja sekä toiminnan strategisia kärkiä (kooste liitteenä).

Kaupungin kehittämistoimikunta ohjeisti jatkovalmistelua maanantaina 27.11. (pöytäkirja) ja jatkaa asian käsittelyä joulukuun kokouksessaan.

Strategiaprosessin seuraava vaihe on asiantuntijavalmistelu, jonka aikana strategian sisältö täsmentyy strategiaseminaarin aineistoihin ja kehittämistoimikunnan linjauksiin pohjautuen.

Asiantuntijavalmistelun jälkeen prosessi jatkuu sidosryhmä- ja osallistamisvaiheella kevättalvella. Aikataulullisena tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää Ylöjärven uudesta strategiasta keväällä 2018.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto, p. p. 040 133 4550, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Aiempi tiedote:
Kaupunkistrategian uudistustyö on käynnistynyt (8.9.2017)

Kaupunkistrategia on valtuuston tahtotila kaupungin kehittämisen suunnasta ja keinoista - tärkein kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi