Kevyen liikenteen väylän suunnittelu alkaa Viljakkalantiellä Takamaalla

25.2.2020 11:00

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen Ylöjärvellä. Kyse on Viljakkalantien eli maantien 2773 parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välillä Takamaalla.

Tavoitteena on suunnitella tieosuudelle jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja polkupyörätie. Suunniteltava osuus liittyy molemmista päistään olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä siitä kirjallinen muistutus.

Lisätietoja suunnittelusta antavat projektipäällikkö Timo Seppänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, p. 029 5036 294, suunnitteluinsinööri Mirko Harjula Ylöjärven kaupungilta, p. 050 384 8382 sekä suunnitelmaa laativasta Ramboll Finland Oy:stä projektipäällikkö Markku Uusitalo, p. 040 511 2291.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi