Lähiopetus kouluissa käynnistyi ja päiväkodit avautuivat

14.5.2020 17:30

Koronarajoitusten purku varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Ylöjärven esiopetus, perusopetus ja lukio ovat siirtyneet lähiopetukseen loppulukuvuoden ajaksi, 14.-30.5.2020.

Torstaina 14. toukokuuta lähiopetuksen aloitti suurin osa sekä peruskoululaisista että lukiolaisista. Perusopetuksen 4500:sta oppilaasta lähiopetukseen osallistui noin 4000 koululaista. Lukion 320:sta 1. ja 2. luokan opiskelijasta lähiopetukseen osallistui ensimmäisenä lähipäivänä 245 opiskelijaa.

Alakoululaisten iltapäivätoiminta käynnistyi samaan aikaan koulujen kanssa.

Koululaiskuljetuksia on järjestelty sekä Nysse-liikenteen lisävuoroilla että kaupungin palvelubussien reittimuutoksilla.

Kaupungin järjestämät koululaisten päiväleirit toteutetaan kesäkuussa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Ylöjärven päiväkodeissa oli torstaina 14. toukokuuta noin tuhat lasta ja kaikki päiväkodit avasivat ovensa. Koronarajoitusten aikaan lapsimäärä jäi alle 500:n ja osa päiväkodeista oli kiinni. Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 1600 lasta.

Huoltajille ja oppilaille on lähetetty ohjeistusta käytännön järjestelyistä sekä muun muassa käsi- ja yskimishygieniasta. Lisäksi on korostettu, että varhaiskasvatukseen tai kouluun ei saa tulla sairaana tai edes vähäoireisena.

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteita puretaan 14.5.2020 alkaen (valtioneuvoston tiedote 29.4.2020). Perusopetuksessa (sis. esiopetuksen) palataan tällöin lähiopetukseen ja varhaiskasvatusta koskevasta suosituksesta hoitaa lapsia kotona luovutaan.

www.ylojarvi.fi/koronavirus

Ylöjärven lukion opiskelijat voivat käyttää Koulutuskeskus Valon tiloja tavallista vapaammin, koska Tredun opiskelijat jatkavat etäopetuksessa lukuvuoden loppuun asti.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi