Metsäkylän Työläjärven kaava-alueen rakentaminen alkaa

27.12.2018 10:00

Ylöjärven kaupunki aloittaa Metsäkylän Työläjärven uuden asemakaava-alueen rakentamisen 2.1.2019.

Työtä tehdään seuraavilla uuden kaavan mukaisilla tiealueilla sekä muutoinkin koko kaava-alueella:

  • Heikkiläntien jatke
  • Telkkätie
  • Haapanatie
  • Uimarannantie
  • Leppälinnuntie.
     
  • Lisäksi töitä tehdään olemassa olevalla ja kaavaan rajoittuvalla Metsäkyläntien osuudella.

Työt näillä tiealueilla kestävät koko vuoden 2019. Rakentaminen jatkuu vuonna 2020, jolloin toteutetaan edellisvuonna rakentamatta jääneet tie- ja väyläkohteet sekä Metsäkyläntien ja Hiekkamaantien varteen kevyen liikenteen väylät. Alue valmistuu joulukuussa 2021.

Työmaa-alueelle on rakentamisen aikana ulkopuolisilta pääsy kielletty eikä aluetta voi hyödyntää virkistyskäytössä. Alueelta luovutettaville tonteille sekä siellä jo oleville rakennetuille kiinteistöille järjestetään tarvittavat kulkureitit työmaatoimintojen ajaksi.

Rakentaminen lisää raskasta liikennettä Metsäkylän pääväylillä. Tarkkaavaisuus liikenteessä on siis tarpeen.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi