Moision koululla testataan uudenlaista sisäilman seurantaa ja analytiikkaa

14.2.2017 14:30

Ylöjärven Moision koulu on mukana kokeilussa, jossa testataan täysin uudenlaista olosuhdevalvonnan ratkaisua sisäilman seurantaan ja seurantatietojen analytiikkaan.

Pilotissa on kyse ylöjärveläisen yrityksen H&H puhtaudenhallinnan innovaatiosta nimeltä E-Gate smart building innovation. - Yritys toivoi paikallista pilottikohdetta ja tarjosimme heille juuri remontoitua Moision koulua, kertoo kaupungin tilapalvelupäällikkö Ulla Siuko.

Kaupungin elinkeinoyhtiö pitää pilottiyhteistyötä hyödyllisenä ja periaatteellisesti tärkeänä asiana. - On hienoa, kun kaupunki pystyy tarjoamaan kokeilualustoja paikallisille yrityksille ja voi näin edesauttaa yritysten ja kaupungin välistä yhteistyötä konkreettisella tavalla, toteaa Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki.

Ylöjärveläisyritys pilotoi innovaatiotaan laajalti, mutta Moision koulu sai kunnian olla ensimmäinen paikka, jonne uraauurtavan ratkaisun mittalaitteet asennettiin.

- Koulun remontoituun osaan on asennettu useita mittalaitteita, joilla seurataan sisäilmaan vaikuttavia muuttujia, kuten lämpötilaa, hiilidioksidia, pölyä ja kosteutta. Tiedot kulkevat pilvipalvelun kautta käyttöliittymään, jossa lukuja voidaan seurata ja tietoa kerryttää analysoitavaksi, kertoo yrittäjä Jarkko Haukijärvi H&H puhtaudenhallinnasta.

Moision koululla ei ole sisäilmaongelmia ja tuoreet seurantatiedot vahvistavat asian; koulun sisäilma on hyvässä kunnossa.

Pilotoinnin keskeinen idea on tiedon analysointi ja tämän hyödyntäminen. - Asian ydin ei ole teknologia tai olosuhdevalvonta sinänsä vaan analytiikan rakentaminen ja se, että sen tuloksia myös hyödynnetään.

Ylöjärveläisratkaisun avulla voidaan jatkossa ohjata rakennusautomaatiota ja esimerkiksi järkeistää siivousta. - Siivousta pystytään kohdentamaan paremmin ja näin voidaan välttää turhaa työtä.

H&H puhtaudenhallinta on saanut hankkeelleen Tekes-rahoitusta, mikä osaltaan kertoo hankkeen mahdollisuuksista myös kansainvälisesti. - Isossa kuvassa tärkeintä on ihminen ja se, että kaikki voivat asua, käydä koulua ja tehdä työtä asumisterveyden kannalta hyvissä oloissa, Jarkko Haukijärvi korostaa.

Olosuhdevalvonta jatkuu Moisiolla kevätlukukauden ajan. H&H puhtaudenhallinnan tavoitteena on, että olosuhdevalvonnan uusi konsepti etenee pilot­ista kaupal­liseen vaihee­seen tämän vuoden aikana.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi