Perusopetus puhutti kaupunginvaltuustoa

9.10.2017 19:30

Ylöjärven kaupunginvaltuusto keskusteli pitkään perusopetusta käsittelevästä kuntalaisaloitteesta (Kuntalaisaloite Ylöjärven perusopetuksen turvaamiseksi) kokouksessaan 9.10.2017. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 1101 henkilöä.

Kaupunginvaltuusto päätti antaa vastauksena kuntalaisaloitteeseen sivistyslautakunnan lausunnon. Lausunnossa luotiin tilannekuvaa Ylöjärven perusopetuksen tilasta resursseja kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lausuntoon sisältyi myös yhteenveto henkilöstökyselystä, joka tehtiin opetusresursseista peruskoulujen opetushenkilöstölle syyskuussa.

Lausunnossa todetaan, että perusopetusta koskeva vuoden 2018 talousarviovalmistelu pitää sisällään lisämäärärahaesityksiä yhteensä 564 000 euroa. Tästä summasta käyttötalouden osuus on 344 000 euroa ja irtaimen käyttöomaisuuden (investointien) osuus 220 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vastauksen kuntalaisaloitteeseen äänestyksen jälkeen, äänin 30-19, kahden äänestäessä tyhjää. Äänestyksessä olivat vastakkain kaupunginhallituksen esitys ja esitys siitä, että valtuusto linjaa, että vuoden 2018 talousarviovalmisteluun ohjataan 500 000 euroa kohdennettavaksi opetukseen. 

> Kaupunginvaltuusto 9.10.2017

Aiempi aiheeseen liittyvä tiedote 6.3.2017: 
​Perusopetuksen menoja sopeutetaan sekä tuntikehyksen että tarvikemäärärahan kautta

 

 

 

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi