Sähköinen näyttö korvaa perinteisen ilmoitustaulun rakennuslupapäätösten julkaisemisessa

1.4.2019 14:25

Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan lupapäätökset julkaistaan pelkästään sähköisesti 1.4.2019 alkaen.

Lupapäätöksiin voi edelleen tutustua paikan päällä kaupungintalolla mutta ei enää paperisena kuulutuksena ilmoitustaululla vaan klikkaamalla sähköistä näyttöruutua. Jalallinen näyttölaite sijaitsee kaupungintalon A-oven eteistilassa eli samassa paikassa kuin kaupungin virallinen, perinteinen ilmoitustaulu.

Sähköinen näyttölaite on yhteydessä Lupapiste-palveluun, jossa kaupungin rakennusvalvonta käsittelee luvat ja tekee päätökset. Lupapisteestä päätökset siirtyvät automaattisesti seuraavana päivänä näyttölaitteelle.

Lupapäätöksiin voi tutustua myös verkon kautta osoitteessa https://julkipano.lupapiste.fi/ylojarvi. Lisäksi päätöksiin pääsee rakennusvalvonnan omilta sivuilta www.ylojarvi.fi/rakennusvalvonta. Lupapäätökset on julkaistu jo pitkään verkossa mutta aiemmin paikka oli kaupungin asianhallintajärjestelmä.

Uusi, kokonaan sähköinen päätösten julkipano nopeuttaa ja helpottaa rakennusvalvonnan lupakäsittelyä. Paperiaikaan viranhaltijoiden tekemät päätökset koottiin yhteen listaksi ja julkaistiin ilmoitustaululla ja verkossa viikoittain, nyt viranhaltijapäätöksiä tehdään ja voidaan julkaista päivittäin. Sähköinen päätös sisältää karttalinkin kohteeseen, mikä tarkoittaa aiempaa enemmän tietoa.

Rakennusvalvonnan rakennus- ja toimenpideluvat ovat nähtävillä valitusajan eli 14 tai 30 päivää. Lupapäätöksistä ilmenee päättäjä (ympäristölautakunta tai yksittäinen viranhaltija), päätöksen antopäivä sekä viimeinen oikaisuvaatimuspäivä.

Kohti paperitonta toimistoa

Ylöjärven kaupungin kaikki rakennusvalvonnan luvat käsitellään ja päätetään sähköisesti Lupapiste-palvelussa.

- Otamme edelleen vastaan paperisia hakemuksia, mutta perimme niiden sähköistämisestä käsittelymaksun, kertoo rakennustarkastaja Katja Helenius.

- Sähköisellä prosessilla on monta etua: hakemuksen voi tehdä koska vain ja tehtyihin päätöksiin voi niin ikään tutustua silloin kun itselle parhaiten sopii. Ylöjärvellä rakennetaan paljon ja siksi lupaprosessia helpottavilla ja nopeuttavilla ratkaisuilla on iso merkitys.   

Ylöjärven kaupunki on Vantaan jälkeen toinen kunta Suomessa, joka on ottanut käyttöön kokonaan sähköisen rakennusvalvonnan lupaprosessin näyttötauluineen.

- On hienoa, että voimme toteuttaa näin konkreettisesti Ylöjärven kaupungin strategiaa ja olla rohkeita edelläkävijöitä, Katja Helenius iloitsee.


Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan lupapäätökset

Verkkosivut:

Sähköinen näyttö:
Ylöjärven kaupungintalo
Kuruntie 14, A-ovi
Ma-pe klo 9-15


Rakennustarkastaja Katja Helenius esittelee uutta näyttölaitetta, jonka kautta voi tutustua Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan lupapäätöksiin. Näyttö sijaitsee kaupungintalon A-oven eteistilassa perinteisen ilmoitustaulun vieressä. Huhtikuun alusta lukien rakennusvalvonnan lupapäätöksiä ei enää julkaista paperisina tulosteina ilmoitustaululla vaan pelkästään sähköisessä muodossa.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi