Siltatien ympäristön kaavoitus asuinalueeksi etenee

7.10.2019 17:10

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Siltatien 2. vaiheen asemakaavan kokouksessaan 7.10.2019.

Asemakaava jatkaa Siltatien ympäristön kehittämistä keskustan läheisyyteen sijoittuvana ja lähivirkistysalueisiin tukeutuvana asuinalueena. Kaava huomioi olemassa olevan Haaviston ulkoilureitin.

Siltatien molemmin puolin olevalla asemakaavalla osoitetaan rivitalojen ja pientalojen kortteleita, kerrostalojen korttelialue ja julkisten lähipalvelujen korttelialue sekä lähivirkistysalueita. Asemakaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 33 hehtaaria, josta edellä mainittua korttelialuetta on noin 10 hehtaaria. Uusia, lähivuosina myyntiin tulevia, asuinrakentamiseen osoitettuja tontteja on yhteensä 40 ja näistä omakotitontteja on 27.

Siltatien alue etenee seuraavaksi 3. vaiheeseen, jonka asemakaavasuunnittelu on jo vireillä. 

> Kaupunginvaltuusto 7.10.2019

Siltatien toisen vaiheen asemakaava-alue on pinta-alaltaan noin 33 hehtaaria.

 

 

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi