Sote-uudistus: Uusi valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

7.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen valinnanvapauslaista. Valinnanvapauden laajentaminen on osa sote-uudistusta.

Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Myös muut organisaatiot voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.

Lausuntoaika alkoi 3. marraskuuta ja päättyy 15. joulukuuta 2017. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon valinnanvapauslain luonnoksen viimeistelyssä.

Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheittain

Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun pääsyä, vahvistaisi peruspalveluja ja parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Valinnanvapauslakia sovellettaisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan julkisesti rahoitettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Valinnanvapaus otettaisiin tämän jälkeen käyttöön vaiheistetusti.

Asiakas saisi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksikön vuoden 2020 alusta lähtien.

Henkilökohtainen budjetti olisi käytössä vuoden 2020 alusta alkaen ja asiakasseteli viimeistään 1.7.2020. Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2021 alussa ja suunhoidon yksiköt vuoden 2022 alussa.

Aineistot ja lausuntolomake alueuudistus.fi-sivustolla

Lakiluonnos, verkkokysely ja muut lausuntopyynnön aineistot ovat saatavilla osoitteessa alueuudistus.fi.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi