Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019

27.12.2018 9:00

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy kunnilta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi vuoden 2019 alussa. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät Oikeus.fi-sivustolta: Oikeusaputoimistot.

Ylöjärveläisiä lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on 1.1.2019 alkaen Pirkanmaan oikeusaputoimisto osoitteessa Häkiläpolku 1, Tampere. 

Jos asiakkaan asian käsittely talous- ja velkaneuvonnassa päättyy ennen vuotta 2019, asiakastiedot eivät siirry oikeusaputoimistoon. Tärkeää on säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjat.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa: www.talousjavelkaneuvonta.fi. Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien. 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi