Tampereen ja Ylöjärven kaupungit päättivät Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä

28.5.2019 10:00

Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset hyväksyivät maanantaina 27.5.2019 kokouksissaan kaupunkien välisen aiesopimuksen, joka koskee Ylöjärvellä sijaitsevan, Tampereen kaupungin omistaman Teivon alueen maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä. Aiesopimuksessa ilmaistaan kaupunkien yhteinen tahtotila Teivon alueen kehittämiseksi asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Tampereen kaupunki omistaa Teivossa noin 100 hehtaarin maa-alueen, josta kehitettävää aluetta on noin kolmasosa. Alueella toimivat vuokralaisina Tampereen Ravirata Oy ja Tampereen klinikkarakennus Oy, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2035. Teivon alueen muutos uuteen käyttöön voi tapahtua vaiheittain, mikä saattaa nopeuttaa sen kehittämistä. Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet tullaan jatkossakin säilyttämään virkistyskäytössä.

Teivon kehittäminen asumisen ja palveluiden alueeksi tukee seudullisia tavoitteita ja yhtenäisen kaupunkirakenteen muodostumista Länsi-Tampereen ja Ylöjärven eteläosan välille. Se tukee myös osaltaan mahdollista Tampereen kaupunkiraitiotien laajenemista Lielahdesta Ylöjärvelle. Ylöjärven kaupunki käynnistää vuoden 2019 aikana aluetta koskevan Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyön.

Kaupungit ovat keskustelleet suunnitteilla olevasta, kaupunkien välisenä yhteistyönä tehtävästä Teivon maankäytön kehittämishankkeesta Tampereen Ravirata Oy:n kanssa. Vuonna 2017 käynnistetty selvitystyö Teivon alueen kehittämisestä ja raviradan uudesta sijoituspaikasta ei johtanut rahoitussyistä jatkotoimiin.

Kaupunginhallitus 27.5.2019


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja
p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärven kaupunki
Mari Ruissalo, hankepäällikkö
p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi