Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman tekijä valittiin

24.5.2019 15:00

Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelman suunnittelukonsultti on valittu. Suunnitelma hankitaan Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostamalta ryhmittymältä. Ryhmittymän alikonsultteina toimivat Arkkitehdit MY Oy ja Ratatek Oy.

Tampereen kaupunki tekee sopimuksen suunnittelusta yhdessä rajanaapuriensa Pirkkalan kunnan, Kangasalan kaupungin ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Hankinnan tavoitehinta on 1,33 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman laatimiseen haetaan valtionapua.

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan neljää ratasuuntaa eli raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Työn tavoitteena on määritellä aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa.

Ensisijainen tavoite on määrittää raitiotieradan linjaus, valtion maanteiden ja rautateiden risteämiskohdat, pysäkkien alustava sijainti ja määrä, periaate raitiotien sijainnista katupoikkileikkauksessa ja säilytysvarikoiden ja sähkönsyöttöasemien alustava sijainti. Toissijaisesti tuotetaan alustavat kustannusarviot raitiotielinjojen rakentamisesta ja operoinnista.

Varautumista tulevaisuuteen

Yleissuunnitelma ei sido eikä tähtää raitiotieradan välittömään rakentamiseen, mutta se tarvitaan nyt, ettei tulevaisuudessa raitiotien jatkolinjojen rakentaminen esty tai tule merkittävästi kalliimmaksi. Myös maankäyttö voisi ilman kokonaissuunnitelmaa kohdistua epäedullisesti sen sijaan, että raitiotiejärjestelmästä saataisiin mahdollisimman suurta hyötyä.

Kaikilla ratasuunnilla on vaihtoehtoja raitiotieradan linjaukselle. Yleissuunnitelmatyöhön kuuluun linjausvaihtoehtojen vertailu vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin perusteella. Keskeisistä linjauksista tehdään päätökset kuntien luottamuselimissä. Tavoitteena on tehdä päätöksiä ratalinjauksista syksyn 2020 aikana neljän yleissuunnitelman tilaajakunnan valtuustoissa.

Parhaillaan Tampereen alueella rakennetaan raitiotiejärjestelmän ensimmäistä toteutusvaihetta Hervanta - Pyynikintori - Tays. Pyynikintorilta länteen Lielahteen ja Lentäväniemeen vievän raitiotielinjan toteutussuunnittelu on meneillään.

Lisätietoa Tampereen raitiotiestä: Raitiotie

Tiedote Tampere.fi-sivuilla

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi