Valtakunnallinen jätevesiviikko 16.-22.4. kannustaa selvittämään oman kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostustarpeen

16.4.2018 9:00

Jätevesiviikolla 16.- 22. huhtikuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Ylöjärven kaupungin alueella on paljon niin kesä- kuin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joissa kiinteistöllä syntyvät jätevedet käsitellään kiinteistön omassa jätevesijärjestelmässä. Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017.

Lainsäädännön uudistuksen myötä puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Aikataulu koskee niin kesä- kuin vakiasuttuja kiinteistöjä.

Hajajätevesineuvontaa Pirkanmaan alueella tarjoaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) osoitteessa www.kvvy.fi. Tietoa jätevesijärjestelmän kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Jenni Parviainen, p. 050 390 4735, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Alla olevat kuvat kertovat havainnollisesti, mistä jätevesijärjestelmän uudistamisessa on kyse.

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi