Yhdistysten ja ryhmien avustus- ja talkoorahahaku 1.-28.2.2019

11.2.2019 7:00

Ylöjärven kaupunki tukee paikallisten yhdistysten ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Vuonna 2019 hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 28.2. klo 15.00.

Avustuksia haetaan sähköisesti. Yhdistysten toiminta-avustusta voi hakea edelleen myös paperilomakkeella.

Toiminta-avustukset yhdistyksille

Toiminta-avustus on tarkoitettu ylöjärveläisten ja Ylöjärvellä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustukset myöntää kaupunginhallitus. Paperisia hakulomakkeita saa kaupungintalon infopisteestä (Kuruntie 14) arkisin klo 9-15 sekä pääkirjasto Leijasta ja Kurun ja Viljakkalan kirjastoista niiden palveluaukioloaikoina (ks. Kirjasto). Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/liikunta/toiminta-avustus

Kohdeavustukset kulttuurityölle

Kulttuurityön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Tänä vuonna avustuksia myönnettäessä painotetaan Ylöjärvi 150 -juhlavuoteen liittyviä tapahtumia ja projekteja. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/kulttuuri/avustukset

Kohdeavustukset nuorisotyölle

Nuorisotyön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille nuorisotyötä tekeville järjestöille koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä toiminnasta aiheutuneisiin ohjaajakuluihin. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Tänä vuonna avustuksia myönnettäessä painotetaan Ylöjärvi 150 -juhlavuoteen liittyvää toimintaa. Avustukset myöntää vapaa-aikalautakunta. Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/nuoret/avustukset

Vaikuta ja päätä -raha nuorten toimintaan

Vaikuta ja päätä -rahaa myönnetään ylöjärveläisten lasten ja nuorten hyväksi menevään toimintaan. Hakija voi olla esimerkiksi harraste/nuorisoryhmä, koulu/koululuokka, yhdistys tai yksityishenkilö. VaPä-rahan jakaa nuorisovaltuuston esityksestä vapaa-aikalautakunta. Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/nuoret > Osallistu ja vaikuta

Talkooraha

Talkooraha on asukaslautakunnan myöntämä avustus, jota voivat anoa rekisteröidyt yhdistykset ja asukaslautakunnan alaiset neuvostot. Talkooraha on tarkoitettu paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen asukaslautakunnan alaisella toimialueella. Tänä vuonna talkoorahan jakamisessa huomioidaan erityisesti hankkeet ja kohteet, jotka liittyvät Ylöjärvi 150 vuotta -teemaan. Lisäksi hankkeen eduksi luetaan, jos siitä voidaan ilmoittaa ja hakija sitoutuu ilmoittamaan siitä vapaaehtoistyo.fi-palvelussa tai muussa laajan ja tarkoituksenmukaisen kohderyhmän tavoittavassa ilmoituskanavassa. Lisätietoja ja haku: www.ylojarvi.fi/talkooraha

Avustuksista kootusti:
​www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset

Tiedoksi myös ympäristönhoitoavustukset: 
Ympäristölautakunta julistaa haettavaksi avustukset ympäristönhoitotöihin 31.3.2019 mennessä. Avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön siistimis- tai kunnostustöihin. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Lisätietoja ja hakulomake: Ympäristö ja luonto.

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi