Ylöjärven kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöstä

11.12.2017 18:26

Ylöjärven kaupungin mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valinnanvapaus voi lähtökohtaisesti lisätä hyvinvointia. Valinnanvapaus ehdotetussa muodossaan edellyttää kuitenkin asiakkaalta huomattavaa omaa osaamista ja kykyä käyttää sujuvasti sähköisiä palveluja.

Ylöjärven mukaan kolmen miljardin kustannusten hillinnän tavoite voidaan saavuttaa mitä todennäköisimmin ainoastaan palvelutasoa alentaen ja substanssilainsäädännön muutoksin sekä palveluverkkoa tiivistäen. Huomioitavaa on myös, että laajan valinnanvapauden toteuttamisen edellytyksenä oleva, turvallisella tavalla toimiva tietojärjestelmä tulee olemaan kustannuksiltaan hyvinkin merkittävä lisäinvestointi.

Ylöjärvi toteaa, että sote-keskuksen lakisääteisessä palveluvalikossa ei riittävästi korostu terveyttä edistävä toiminta, joka on yhteistyötä kuntien ja maakunnan kanssa. Myöskään päihdehuollon perustason palvelut eivät näy sote-keskuksen palveluvalikossa. Perustason mielenterveystyö voisi niin ikään tulla selkeämmin näkyviin.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti lausunnosta kokouksessaan 11.12.2017.

> Ylöjärven kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi