Ylöjärvi mukaan uuteen kunta-alan energiasopimukseen

14.2.2017 12:30

Ylöjärven kaupunki solmii työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017- 2025. Kaupunginhallitus päätti asiasta 13.2.2017.

Uusi energiatehokkuussopimus on jaettu kahteen eri jaksoon. Ensimmäinen jakso kattaa vuodet 2017-2020 ja toinen jakso vuodet 2021-2025. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 prosenttia koko sopimuskaudella lähtötasoon (v. 2015) verrattuna. Välitavoitteena on 4 prosentin energiansäästö vuoden 2020 loppuun mennessä.

Säästötavoitteiden lisäksi sopimuksen ehtona on, että liittyjä tekee vuosittain energiatehokkuuden parannustoimia sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä toimia. Tämän lisäksi sopimuksessa edellytetään, että energiansäästöasiat huomioidaan liittyjän strategioissa, johtamisjärjestelmissä ja toimintasuunnitelmissa.

Kaikki Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat liittymässä uuteen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Ylöjärven kaupunki solmi ensimmäisen energiansäästösopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuonna 2003; sopimus päättyi vuonna 2007. Toinen energiansäästösopimus solmittiin työ- ja elinkeinoministeriön ja Ylöjärven kaupungin välille vuosiksi 2008-2016.

Energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilö on rakennuspäällikkö Jukka Nurmi.

> Kaupunginhallitus 13.2.2017

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi