Ylöjärvi sai kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman

1.6.2015

Ylöjärvelle on laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 25.5.2015.

Ylöjärven ohjelma on toinen Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030 kärkitoimiin kuuluvista pilottihankkeista, toinen on Kangasalan kunnan vastaava hanke.

Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä Ylöjärvellä. Kehittämisohjelman on laatinut Ylöjärven kaupungin ohjauksessa Navico Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Liikenne- ja viestintäministeriö tuki ohjelmatyötä.

Ylöjärvi on nykyisin autoilukaupunki, sillä suurin osa (72 %) kaupunkilaisten matkoista tehdään henkilöautolla. Kävelyn osuus matkoista on 11 prosenttia ja pyöräilyn osuus 8 prosenttia. Joukkoliikenteen osuus kaikista tehdyistä matkoista on 7 prosenttia.

Kehittämisohjelman tavoitteena on nostaa vuoteen 2030 mennessä pyöräilyn osuus matkoista 15 prosenttiin ja kävelyn osuus 19 prosenttiin. Mikäli tähän päästään, terveyshyötyjen on laskettu olevan vuosittain 4,7 miljoonaa euroa. Myös ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys paranisivat. Samalla liikenteen päästöjen, melun ja ruuhkien määrä vähenisi.

Kehittämisohjelmassa esitellään toimenpiteitä, joilla kävelyä ja pyöräilyä voidaan kehittää ja lisätä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä väylien ja olosuhteiden kehittämistä että asenteiden muuttamista. Muutosta liikkumistapoihin tavoitellaan etenkin alle viiden kilometrin pituisilla matkoilla.

Ylöjärven kaupungilla on pitkään ollut erityinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka tehtäviin sisällytetään jatkossa myös kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen. Ryhmän nimi muutetaan kestävän liikkumisen työryhmäksi.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan voi tutustua oheisen esitteen avulla. Painettu esite ilmestyy viikolla 24 ja sitä on jaossa kirjastoissa ja kaupungintalolla.

> Kaupunginhallitus 25.5.2015

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi