Ympäristö kiittää puutarha- ja muiden jätteiden oikeasta käsittelystä - risupäivät 4.-5.5. ja roskatempaus 8.5.

24.4.2018

Ylöjärven kaupunki haluaa kevään tultua muistuttaa kaupunkilaisia jätteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä.

Kaupungin puistoyksikkö törmää viikoittain kaupungin maalle tuotuihin puutarhajätteisiin, sekajätteisiin sekä luvattomiin rakennelmiin. Myös ympäristötoimi vastaanottaa vuoden aikana useita yhteydenottoja, jotka koskevat kaupungin maalle tuotuja ympäristöä rumentavia tai vaaraa aiheuttavia jätteitä.

Ei vieraslajeille

Kaupunki panostaa omilla maa-alueillaan tänä vuonna vieraslajien torjuntaan keskittyen pääasiassa jättiputkeen, jättipalsamiin ja komealupiiniin. Kaupungin mailla olevista vieraslajiesiintymistä voi ilmoittaa koordinaattori Sari Lyytiselle (p. 0500 719 373, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi) tai tekninen.info@ylojarvi.fi.

Moni ei tule ajatelleeksi, että puutarhajätteen mukana voi tulla levittäneeksi haitallisia vieraslajeja. Luontoon jätetty puutarhajäte myös rehevöittää metsää. Rehevöityneeseen metsään ilmestyy helposti ei-toivottuja lajeja, kuten nokkosta, vadelmaa ja horsmaa. Lisäksi puutarhajätekasoissa viihtyvät  etanat ja kotilot.

Puutarhajätteet voi hoitaa itse tai toimittaa Koukkujärvelle

Lehdet, risut, ruohonleikkuujätteet ja muut puutarhajätteet voi kompostoida omalla tontilla. Kompostointiin voi käyttää kehikoita, säiliöitä tai aumaa. Oksat ja risut kannattaa pätkiä tai hakettaa. Hakkeen voi sekoittaa lehtikarikkeeseen ja käyttää kompostin seosaineena tai levittää pensaiden juurille.

Jos kompostointi ei ole mahdollista, puutarhajätteet voi toimittaa Nokialle Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen. Koukkujärvellä puutarhajätteet otetaan ilmaiseksi vastaan kahteen kuutiometriin asti (henkilöauton peräkärryllinen). Muiden jätteiden toimitushinnat löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta.

Monessa taloyhtiössä on tapana tilata keväisin yhtiön pihaan lava puutarhajätteitä varten. Mikäli omassa taloyhtiössä ei ole kyseistä tapaa, asia kannattaa ottaa esille.

Ylöjärven kaupunki järjestää kaksi kertaa vuodessa ”risupäivät”, jolloin lehtiä ja puutarhajätettä voi viedä ilmaiseksi Metsäkylän vanhalle kaatopaikalle (Kolsopintie). Keväällä 2018 risupäivät järjestetään seuraavasti:

Risupäivät perjantaina 4.5. klo 8–18 ja lauantaina 5.5. klo 8–17 Metsäkylän vanhalla kaatopaikalla

Roskatempaus 8.5.

Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärvi-seura järjestävät roskatempauspäivän tiistaina 8.5. Tempaukseen voi osallistua kuka tahansa. Kaupunki jakaa roskapusseja kerääjille ja tarvittaessa noutaa täydet pussit pois. Pusseja on jaossa tiistaina kirjastoissa sekä kaupungin teknisellä varikolla (Teollisuustie 24). Lisätietoja saa työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpäältä, 0500 719 399, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Repe ja Romu Ylöjärvellä 12.-24.4.

Pirkanmaan Jätehuollon kuormurit Repe ja Romu ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Autot kiertävät Ylöjärvellä 12.-24.4.2018 (aikataulu).

Muistathan jätesäädökset

Jätelain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Samassa laissa määrätään myös, että roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Puutarhajätteen vienti yleisille alueille on kielletty Ylöjärven kaupungin jätehuoltomääräyksissä. Kaupungin rakennusjärjestyksessä on kielletty puistojen, katujen-, ja muiden yleisten alueiden ja rakentamattomien tonttien käyttö varastointiin, pysäköintiin ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Kirjelmä kehottaa siivoamaan

Kaupungin puistoyksikkö on ottanut käyttöönsä kehotuskirjelmän, jossa kehotetaan siivomaan kaupungin kiinteistöllä oleva puutarhajäte, luvaton rakennelma tai muu jäte pois ja toimittamaan se asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kun maa-alue on siivottu, puistoyksikkö tarkastaa kohteen. Tarkastuksen jälkeen kohteessa pyritään toteuttamaan sinne mahdolliset pyydetyt tai tilatut toimet, kuten harvennus tai vieraslajien torjunta.

Lisätietoja

  • Ympäristötarkastaja Jenni Parviainen, p. 050 390 4735, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää, p. 0500 719 399, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

 

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi