Hyppää sisältöön

Vahingonkorvaukset

Vahingon sattuessa

  • kannattaa kirjata muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja
  • ottaa valokuvia tapahtumapaikasta, vahingon aiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista

Näin vahingot ja vahinko-olosuhteet ovat varmimmin todettavissa ja tutkittavissa.

Korvauksen hakeminen

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritelty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus.

Hakemukseen tulee liittää vahinkotapauksesta riippuen

  • alkuperäiset kuitit maksetuista kustannuksista
  • korjauskustannuslaskelma
  • valokuvat, kartat ja piirrokset vahinkopaikasta ja vahingosta
  • poliisin tutkintailmoitus
  • vahinkotapahtuman silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot
  • lääkärinlausunnot
  • selvitys ansionmenetyksestä

Lisätietoja korvaushakemukseen liittyen saa kunnossapitopäälliköltä.

Vahingonkorvaushakemusten käsittely

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen perusteella.

Vahingonkorvaushakemuksen toimittaminen

Korvaushakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tekninen.kirjaamo@ylojarvi.fi tai postitse osoitteella Ylöjärven kaupunki / Tekniikka- ja ympäristöosasto, PL 22, 33471 Ylöjärvi.

Korvauslomake (täytettävä pdf)

Yhteystiedot

Koskinen Jari
Kunnossapitopäällikkö
050 390 4702
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Auraus, bussipysäkit kaava-alueella, katuvalot, liikennemerkit ja teiden kunnossapito
Tekninen toimisto, asiakaspalvelupiste
050 437 1379 ma-pe klo 9-11 ja 12-15
tekninen.info@ylojarvi.fi
Päivitetty: 3.1.2023