Hyppää sisältöön

Valinnanvapaus terveyspalveluissa

Kuntalaisella on mahdollisuus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluaa käyttää. Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa.

Valinnanmahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, perheneuvolaa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa tai hoivapaikan valintaa. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle, vaikka kuntalainen olisi valinnut omaksi terveyskeskuksekseen toisen kunnan terveyskeskuksen.

Valintamenettely perusterveydenhuollossa

Kuntalaisen on tehtävä valinnastaan kirjallinen ilmoitus sekä nykyiseen terveyskeskukseensa että uuteen valittuun terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Kirjallinen ilmoitus

Valinta tulee tehdä aina kirjallisesti. Vaihtolomake tulee palauttaa postitse lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Vaihtolomake lähetetään siihen terveyskeskukseen, josta asiakas lähtee ja siihen, jonka asiakas valitsee.

Lomake terveysaseman vaihtoon (pdf)

Valintamenettely hoitavasta henkilöstä  

Terveysaseman valinnan lisäksi kuntalaisella on mahdollisuus valita häntä hoitava henkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa.

Tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa sitä, että terveysasema huomioi omalääkärin tai hoitaja-lääkärityöparin asiakasmäärien mukaisesti mahdollisuuden toteuttaa valitsijan toive.

Asiakastietojen siirtyminen

Sähköinen potilastietojen siirto terveyskeskusten välillä ei ole mahdollista. Terveyskeskuksen vaihtajan on itse pyydettävä potilastietonsa tulosteena mukaansa ja toimitettava ne uuteen terveyskeskukseensa. Paperitulosteena on siirrettävä myös neuvolatiedot ja suun terveydenhuollon tiedot.

Päivitetty: 1.10.2020