Hyppää sisältöön

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai etuuksia myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta ja vakavuus. Vammaiselle henkilölle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen palvelusuunnitelma ja vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun. 

  • Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palveluita ovat esimerkiksi asumiseen liittyvät asiat, henkilökohtainen apu ja kuljetukset. 
  • Määrärahasidonnaisia tukitoimia ovat esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, sopeutumisvalmennus sekä tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin tai erityisravintokustannuksiin.

Neuvontapuhelin tukee kotona asuvia

Kotona asumista tukevien palveluiden Ikäneuvo-puhelinneuvonta laajensi toimintaansa huhtikuun alusta alkaen Pirkanmaan kuntien vammaispalvelujen neuvontaan ja ohjaukseen. Neuvontapuhelimen numero on 040 733 3949.

Neuvontapuhelimesta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Sinua neuvotaan ja ohjataan puhelimessa tarvittaessa hakemaan julkisia tai yksityisiä palveluja, esimerkiksi vammaispalveluja. Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.00–16.30. 

Puhelinneuvonnasta saat tietoa muun muassa kotona asumista tukevista palveluista, yksityisistä palveluista, asumisesta, omaishoidontuesta, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista, liikuntapalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja järjestöjen toiminnasta. 

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin - Ikäneuvo

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Yhteystiedot

Holmi-Alakomi Marja
Sosiaalityöntekijä
03 565 28496 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-La
Kylliäinen Aitolkin
Sosiaalityöntekijä
03 565 28585 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Per-Ö
Mälkki Hanne
Sosiaaliohjaaja
03 565 28422 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat, vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, vammaispalvelujen ( ei Kela-asiat) neuvonta ja ohjaus
Helmijoki Sari
Vastaava sosiaalityöntekijä
040 154 5406
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Le-Pen
Päivitetty: 16.8.2022