Kulttuurikude

Kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteisen Kulttuurikude-suunnitelman tavoitteena on vahvistaa ylöjärveläisten lasten mahdollisuuksia osallistua ja tutustua kulttuuriin monipuolisesti sekä tuottaa kulttuurin keinoin lapsille myönteisiä ja elämyksellisiä kokemuksia. Päämääränä on tarjota mahdollisuus kulttuuriin kasvamiseen jo pienestä pitäen. Suunnitelmassa kulttuurin kenttää katsotaan lapsen näkökulmasta ja toiminnan päämääränä on hyvinvoiva, eheä lapsi.

Pääajatuksena on monipuolisten kulttuurimahdollisuuksien ja osallistumisen kokemusten tarjoaminen kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Toteutustapoina käytetään taiteellista kokemista ja ilmaisemista eri taiteenaloilla. Näitä taiteenaloja voivat olla mm. kuvataide, käsityötaide, muotoilu, elokuvataide, valokuva- ja mediataide, kirjallisuus, sanataide, näyttämö- ja esitystaide, musiikki, säveltaide, tanssitaide, arkkitehtuuri, rakennustaide. Myös perinne, ympäristötaide, paikalliskulttuuri ja tiede tarjoavat rajattomat mahdollisuudet lastenkulttuuriin.

Kulttuurikuteen suunnitelma päivitettiin vuoden 2017 lopussa käyttäen tukena uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Pirkanmaan alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Päiväkotien ja kulttuuripalveluiden työntekijät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa suunnittelemaan vuoden kulttuurikasvatusohjelmaa.

Eskarilaiset opettelivat eri medioiden käyttöä, animaatioiden tekoa ja kokosivat oman medianäyttelyn keväällä 2017.
Maataidenäytely kirjasto Leijan pihassa syksyllä 2017.
Maataidenäytelyn satoa kirjasto Leijan pihassa syksyllä 2017. Näyttelystä on tullut päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsille perinne.

Sivu päivitetty 19.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi