Kuvataidekoulu Piirto

Ylöjärven kaupungin kulttuuripalvelut toteuttaa kuvataiteessa taiteen perusopetusta Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Piirrossa. Taiteen perusopetuksessa oppilaalle välitetään kokonaisnäkemys kuvallisen ilmaisukielen luonteesta. Opetus sisältää aineksia monipuolisesti, useilta kuvataiteen alueilta. Opetus on Opetushallituksen säätelemää, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää. Kuvataidekoulussa taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaan.

Tällä hetkellä Kuvataidekoulu Piirrossa on noin 150 5-15-vuotiasta oppilasta. Lasten ja nuorten kuvataidekoululle valmistui syksyllä 2004 omat toimitilat idylliseen puurakennukseen Krankkulaan (Suojastentie 10). Remontin ja entisöinnin jälkeen Krankkulasta on muodostunut eloisa kädentaidon talo. Tiloissa toimii Taitokeskus Ylöjärvi, Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Piirto ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä.

Kuvataidekoulu Piirron oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä syyslukukauden alussa. Vapautuneita oppilaspaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden, sillä vapautuneet oppilaspaikat täytetään heti. Kannattaa myös tutustua Vanhempien oppaaseen, josta löytyvät tarkemmat tiedot mm. kuvataidekoulun toiminnasta, tuntimääristä ja lukukausimaksuista.

Lisätietoja kulttuuripalveluista (Kuruntie 14) tai p. 050 561 1108.

Taiteen perusopetus ja kuvataidekoulu Piirto pitävät vuosittain lomaa samaan aikaan koulujen talvi- ja syyslomien kanssa, viikot 9 ja 42.


Sivu päivitetty 12.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi