Vanhempien opas

Kuvataidekoulu Piirrossa

Ylöjärven kaupungin Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Piirto aloitti toimintansa syksyllä 1993. Koulu antaa taiteen perusopetusta 5-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ylöjärven kunta sitoutui antamaan taiteen perusopetusta vuodesta 1993. Opetus on opetushallituksen säätelemää, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää. Opetuksen sisältö rakentuu seuraavasti: valmentavat opinnot, perusopinnot sekä teemaopinnot. Kuvataidekoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulujen ja päiväkotien taidekasvatusta ja antaa valmiuksia kuvataidealoille suuntautuville nuorille.

Yhteydenotot kaikissa kuvataidekouluu liittyvissä asioissa
Kulttuuripalvelut, Kuruntie 14, p. 050 561 1108.


Tue lapsesi kuvataideharrastusta

Harrastustoiminnassa lapsi tarvitsee vanhempiensa tuen: kiinnostus, ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle, että arvostat hänen harrastustaan ja tuet hänen pyrkimyksiään. 
 

Tuloksellinen työskentely vie aikaa

Myös kuvantekemisessä tulosten saavuttaminen edellyttää asioiden sisäistämistä. Kypsyminen omaperäiseen kuvalliseen ilmaisuun tapahtuu vähitellen, yritysten ja erehdysten ja oman henkisen kehityksen myötä. Opetuksen tavoitteena on tukea lapsen persoonallista kasvuprosessia.
Kuvataideopiskelun päätarkoitus ei ole tuottaa taideteoksia, vaan oppia erilaisia valmiuksia. Opetuksen pääpaino on itse työprosessissa, ei niinkään työn tuloksessa. Taiteellisen iImaisun kehittyminen on pitkä prosessi ja välietappeja on monta. Älä odota lapseltasi liikaa. Keskustelemalla opettajan kanssa saat selville tunnin tavoitteet ja asiat, joita työskentelyn kautta harjoitellaan.
Tunnin alussa opettaja valmistaa tehtävän ja käynnistää keskustelun ja esimerkkien avulla ajatustoiminnan, johon koko oppitunnin työskentely perustuu. Pidä huolta, että lapsesi on ajoissa paikalla ja voi aloittaa työskentelynsä tavoitteellisesti yhdessä muiden kanssa.

Opetuksen tuntimäärä ja sen jakautuminen työvuodelle

Alle kouluikäisten tunnit ovat 1 x 75 minuuttia oppitunti / viikko ja yli 7 -vuotiailla 1 x 1,5 h yht. 2 oppituntia / viikko. Laskennan perusteena on 45 minuutin pituinen oppitunti. Syyslukukaudella on yleensä 14 ja kevätlukukaudella 16 opetuskertaa. Oppilaille tarjotaan lisäksi syyslukukaudella 5 tuntia ja kevätlukukaudella 5 tuntia lisäopintoja pajojen muodossa. Pajoihin täytyy osallistua saadakseen todistukseen täydet opetustunnit. Teemaopintojen oppilaille lisätunteja on puolestaan 20 tuntia / lukukausi. Lisätunnit on varattu laajempien kokonaisuuksien syventämiseksi sekä taide- ja tutustumisretkiä varten.

Toimitilat

Kuvataidekoulu toimii pääasiassa omissa tiloissaan Krankkulassa, Suojastentie 10. Muutamat ryhmät kokoontuvat Siivikkalan koululla.

Työvaatteet

Oppilaiden tulee pukeutua tunneille siten, ettei vaatteita tarvitse varoa. Koulu ei vastaa oppilaiden vaatteille sattuneista vahingoista.

Uusi ryhmä

Sopeutuminen uuteen ryhmään, haluttomuus työskennellä tai ongelmallinen suhtautuminen opettajaan ovat asioita, joissa toivomme Sinun ottavan yhteyttä opettajaan tai kulttuuripalveluihin. Kaikki selviää parhaiten keskustelemalla asiasta heti opintojen alkuvaiheessa. Kaikki uudet oppilaat tulevat kulttuuripalveluiden kautta. Kesken lukukauden vapautuneita paikkoja voi tiedustella kulttuuripalveluista.

Poissaolot

Kuvataidekoulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jonka opillinen sisältö perustuu jatkuvuuteen. On tärkeää, että oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunneille. Kahdesta peräkkäisestä poissaolosta on ilmoitettava opettajalle. Mikäli oppilas päättää lopettaa kuvataidekoulun, tulee siitä ilmoittaa kulttuuripalveluihin. Myös syksyisin ja keväisin järjestettävät pajat ovat osa opetussuunnitelmaa.

Tiedotteet

Kuvataidekoulu tiedottaa toiminnastaan kirjein (pääasissa sähköpostilla) ja lapsille jaetuin monistein. Huolehdithan, että huoltajan yhteystiedot ovat ajan tasalla. Muutoksista voi ilmoittaa kulttuurisihteeri Minna Vallinille (etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi).

Näyttelykäynnit, retket

Kuvataidekoulun toimintaan kuuluvat näyttely- ja ateljeekäynnit. Retkille osallistuminen on tärkeää, koska ne sisältyvät opetussuunnitelmaan.

Oppilastyöt

Koulu järjestää oppilastöiden näyttelyn, yleensä kevätlukukauden päätteeksi. Käytäntö on, että lukukauden työt jaetaan viimeisillä opetuskerroilla lukuunottamatta näyttelytöitä. Työt olisi noudettava koululta tai näyttelypaikasta ilmoitettuna ajankohtana! Kuvataidekoululla ja kulttuuripalveluilla ei ole mahdollisuutta säilyttää noutamattomia töitä.

Yhteistyö vanhempien kanssa

On tärkeää, että vanhemmat antavat palautetta kuvataidekoulun toiminnasta. Opettajat ovat parhaiten tavattavissa tuntien jälkeen. Ilmoitattehan kulttuuripalveluille, mikäli yhteystietonne muuttuvat. Huoltajille lähetetään kuvataidekoulu Piirtoa koskevia infokirjeitä sähköpostitse.

Oppilaita koskevat muutokset, vakuutukset

Vanhempien tulee ilmoittaa kulttuuripalveluille ja opettajalle osoitteita ja puhelinnumeroita koskevat muutokset välittömästi. Koulu on vakuuttanut oppilaat Pohjolassa tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa oppitunneilla.

Kuvataidekoulun järjestyssäännöt

Kuvataidekoulussa noudatetaan normaaliin koulukäytäntöön kuuluvia järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja. Mikäli ongelmia ilmenee, opettaja tai kulttuuripalveluiden edustaja ottaa vanhempiin yhteyttä.

Lukukausimaksu

Syyskaudella 2019 ja kevätlukukaudella 2020 lukukausimaksu on 90 euroa. Maksamattomat lukukausimaksut aiheuttavat mahdollisesti oppilaspaikan menetyksen. Lukukausimaksu kattaa opetuksen lisäksi kaikki materiaalikulut. Retkistä saatetaan periä pieni lisämaksu. Sisaralennusta ei ole.

Oppilaspaikoista

Kun oppilas on hyväksytty kuvataidekouluun, hän säilyttää oppilaspaikkansa automaattisesti siirryttäessä uudelle luokalle. Tämä edellyyttää kuitenkin ilmoitusta, että lapsi jatkaa kuvataidekoulussa. Mikäli lasta ei kesän aikana ilmoiteta syksyllä alkavalle uudelle lukuvuodelle, paikka vapautetaan avoimeen hakuun. Vapautuvia oppilaspaikkoja on haettavissa vuosittain syyslukukauden alkaessa. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeiden ja resurssien mukaan. Uudet oppilaspaikat julistetaan haettaviksi paikallislehdessä yleensä elokuussa. Kesken lukukauden vapautuvia paikkoja täytetään ympäri vuoden mahdollisuuksien mukaan varalle ilmoittautuneista oppilaista. Oppilasvalinnoista ilmoitetaan elokuussa sähköpostilla. Oppilaalla on mahdollisuus pitää välivuosi menettämättä oppilaspaikkaansa.

Todistukset

Kaikki kuvataidekoulun oppilaat saavat koulun päätyttyä tai sen lopetettuaan harrastuksestaan todistuksen, josta käy ilmi opiskelun kesto ja että opiskelu on kuulunut taiteen perusopetukseen.

Kuvataidekoulu Piirron opas oppilaiden huoltajille


Sivu päivitetty 18.12.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi