Kulttuurikude-ryhmä päivitti Ylöjärven päiväkoti-ikäisten lasten kulttuurikasvatussuunnitelman

8.12.2017

Kulttuurikude on Ylöjärven kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyöllä mahdollistetaan tasa-arvoinen kulttuurikasvatus jokaiselle ylöjärveläiselle lapselle, joka osallistuu kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen. Suunnitelmallinen yhteistyö aloitettiin vuonna 2012, jonka jälkeen kulttuurikasvatusta on toteutettu. Syksyllä 2017 kulttuurikasvatussuunnitelma päivitettiin, ja varhaiskasvatussuunnitelma ja Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma olivat tukena Kulttuurikuteen suunnitelman laadinnassa.

Kulttuurikude-työryhmä on linkki kaupungin päiväkotien ja kulttuuripalveluiden työntekijöiden välillä. Vuosittain Kulttuurikude järjestää tammi-helmikuussa Ylöjärvi jäässä -taidenäyttelyn, johon päiväkotien ja perhepäivähoidon lapset tekevät jäästä ja lumesta taideteoksia. Niistä otetut kuvat pyörivät uimahallilla valokuvanäyttelyssä. Syyskuussa vuorossa on kirjastojen pihoilla esillä oleva maataidenäyttely.

Joka vuosi Kulttuurikude tarjoaa varhaiskasvatuksen lapsille kulttuurityöpajan, jonka tarkoituksena tavoittaa lähes kaikki kulloinkin vuorossa olevan ikäkauden lapset Ylöjärven kaupungin päiväkodeissa. Pajoja on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2017 kaikille esikoululaisille tarjottiin musiikkityöpaja. Ensi vuonna vuorossa ovat 4–5-vuotiaat lapset, joille tarjotaan sirkustyöpajoja. Vuonna 2019 vuoroon pääsevät jälleen 0–3-vuotiaat.

Kulttuurin avulla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ylöjärveläisten lasten mahdollisuuksia osallistua ja tutustua kulttuuriin monipuolisesti sekä tuottaa kulttuurin keinoin lapsille myönteisiä ja elämyksellisiä kokemuksia. Kulttuurin kenttää katsotaan lapsen näkökulmasta. Toiminnan päämääränä on hyvinvoiva, eheä ja osallistuva lapsi.

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön.

Lapselle taiteellinen kokemus on kokonaisvaltaista, leikinomaista, kokeilevaa, luovaa, mielikuvituksellista ja henkilökohtaista. Taiteelliset kokemukset syntyvät musiikin, kuvataiteen, teatterin, draaman, tanssin, kirjallisuuden, sanataiteen, sirkuksen ja mediataiteen avulla. Taiteen tekeminen antaa lapselle oppimisen iloa, ja tukee lapsen luontaista mielikuvitusmaailman kehittymistä. Taiteen tekemisestä lapsi saa eri aistialueiden kokemuksia.

Näin Suomi soi -musiikkityöpaja eskareille
Näin Suomi soi -musiikkityöpaja kiersi kaikkien esikoululaisten luona keväällä 2017.

« Takaisin


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi