Museon rakennukset

Ylöjärven museoon on siirretty rakennuksia eri puolilta Ylöjärveä. Museoalueella on kaikkiaan yksitoista rakennusta, joista yhdeksän on avoinna yleisölle. Suurin osa rakennuksista on peräisin 1800-luvulta. Museoalueen päärakennus on Korpulan talo, jonka pihapiiriin kuuluvat lisäksi mäkitupa ja 1700-luvun lopulla valmistunut viehättävä luhtiaitta Pengonpohjan Intistä. Pihan perällä  on suutari Niinisalon entinen tupa ja pieni savusauna. Museoalueelle johtavan portin vieressä on Teivaalan kartanon vanha sepän paja ja laidemmalla riihi.

1. Päärakennus Korpulan tuparakennus

Päärakennuksessa on jokapäiväiseen elämään liittyvää esineistöä; pirtissä on kehrätty ja tehty talvisin puuesineitä, tuvassa keitetty kahvit ja puurot. Korpulan talo on rakennettu 1800-luvulla. Rakennus on siirretty museolle vuonna 1969 Pengonpohjan Korpulasta. Korpulan tuparakennuksen on lahjoittanut Olga Korpula.

2. Sepän paja
Seppä on ollut tärkeä käsityöläinen suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa ja sepän pajassa on nähtävillä sepän käyttämiä työvälineitä. Paja on rakennettu 1800-luvun puolivälissä Teivaalaan, josta se on siirretty museolle vuonna 1977. Pajan on museolle lahjoittanut Teivaalan kartano.

3. Viljamakasiini
1800-luvun puolivälissä rakennettu kaksikerroksinen viljamakasiini on ensimmäinen museoalueelle siirretty rakennus. Makasiinissa on esillä ruokatalouteen ja puukäsitöihin liittyvää esineistöä eri vuosikymmeniltä. Rakennus on siirretty kunnan omistamalta Tiuran tilalta museonmäelle vuonna 1960.

4. Aitta
Aitta on rakennettu vuonna 1806 ja siirretty museolle Mutalasta vuonna 1970. Aitan on lahjoittanut museolle Matti Lehtonen.

5. Luhtiaitta
Vanhin museon rakennuksista on 1700-luvun loppupuolen avorintainen luhtiaitta. Luhtiaitan yläkerrassa on kauniit puuleikkaukset. Aitan alakerroksessa on esillä kotitalousesineitä. Rakennus on siirretty Pengonpohjan Intiltä museolle vuonna 1991. Luhtiaitan on lahjoittanut Aira Intti.

6. Suojasten talon mäkitupa
Mäkitupa on rakennettu 1800-luvulla nykyisen As. Oy Sillmannin tontille Ylöjärven kirkonkylään. Punamullattu tupa toimii museon toimistotilana. Mäkituvan on lahjoittanut Ylöjärven museolle Terttu Syrjänen vuonna 1973. 

7. Liiteri
Liiteri on rakennettu alkujaan ladoksi 1900-luvun Takamaalla. Rakennus pystytettiin museolle vuonna 1975. Liiterin on lahjoittanut Eero Jokinen.

8. Sauna
Lautarakenteinen sauna on rakennettu 1800-luvun alkupuolella Kyöstilän Mäkelän talon sikalaksi. Rakennus on muutettu myöhemmin saunaksi Takamaan Multisiltaan, josta sauna siirettiin museolle vuonna 1970. Saunan on lahjoittanut Tyyne Multisilta.

9. Suutarin pirtti
Suutarilassa voi tutustua suutarin ja räätälin työstä kertovaan näyttelyyn. Suutarin pirtti on rakennettu 1800-luvulla. Rakennus on suutari Kalle Niinisalon entinen asunto, joka sijaitsi lähellä Sauriota, entistä Ylöjärven työväenopistoa. Suutarin pirtti on siirretty museolle vuonna 1976.

10. Niittylato
Niittylato on rakennettu vuosisadan vaihteessa Huuhkakylän Alaselle, josta se on siirretty museolle vuonna 1983.

11. Riihi
Riihessä on nähtävillä maatalouteen ja viljan puintiin liittyvää esineistöä sekä erikoisuutena hevoskiertopuimuri. Museon ensimmäinen riihi paloi vuonna 1986. Sen oli lahjoittanut Tyyne ja Kalle Suorsalammin perikunta vuonna 1971. Uusi riihi on ostettu Keskisen tilalta, Harjamäen perikunnalta, Ikaalisten Iso-Röyhiöstä. Riihi pystytettiin museolle vuonna 1986 ja laajennettiin vuonna 1995.


Sivu päivitetty 19.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi