Vakiovuorot

Vakiovuoron hakeminen

Vakituista, toistuvaa käyttövuoroa Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimiin sisäliikuntatiloihin haetaan pääasiassa sähköisellä webropol-lomakkeella.

Vakiovuoron hakeminen:

Vakiovuorot ovat haettavissa kerran vuodessa, ja ne myönnetään yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Vakiovuorot jaetaan kesä- ja talvikausiksi erikseen, ja niihin on erilliset haut. Hakuajat julkaistaan liikuntapalveluiden internet-sivuilla vuosittain.

HAKUAJAT VUONNA 2018:
- Kesäkaudelle (1.5.-31.8.) 16.3.2018 mennessä
- Talvikaudelle (1.9.16-30.4.17) 30.4.2018 mennessä

Harjoituskaudet:

Talvikausi on 1.9.–30.4.
Kesäkausi 1.5.–31.8.

Salien käyttövuorot jaetaan pääosin hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella alla olevan listauksen mukaisesti. Vakiovuoroja voi kuitenkin hakea ympäri vuoden, mikäli salissa on tilaa. Tilannetta voi seurata Timmi-tilaohjelmasta.
Vakiovuorojen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

VUOROJEN MYÖNTÄMISHIERARKIA: *)

  1. Kaupungin liikuntapalvelut
  2. Kaupungin yksiköt ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta on taiteen tai muun alan perusopetusta (esim. koulut, musiikkiopisto, Tampereen seudun työväenopisto)
  3. Muut kaupungin yksiköt
  4. Ylöjärvelle rekisteröityneiden järjestöjen järjestämät, alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harjoitusvuorot (juniorivuorot). Kaikkien vuorolla harjoittelevien on oltava alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä/valmentajaa
  5. Ylöjärvelle rekisteröityneiden järjestöjen aikuisten vuorot
  6. Paikalliset yritykset, muut yhteisöt sekä yksityishenkilöt/kaveriporukat
  7. Ulkopaikkakuntalaiset

*) Järjestys on ohjeellinen. Liikuntapalvelut voi poiketa ohjeesta erityistapauksissa.

Vuorojen myöntäminen: Vakiovuorojen myöntämisessä noudatetaan pääsääntöisesti vapaa-aikalautakunnan vahvistamaa ohjetta.

Hakemusten käsittely: Hakemukset käsitellään kootusti hakuajan päätyttyä. Myöhästyneet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos käyttövuoroja jää jakamatta. Käyttövuoropäätökset tehdään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Myönnetyistä vuoroista ilmoittaminen: Myönnetyistä vuoroista ilmoitetaan hakijoille varausvahvistuksen tai kootun varauslistan avulla. Mikäli hakija ei halua ottaa annettua vuoroa vastaan, tulee siitä ilmoittaa ennen kauden alkamista. Jokaisen hakijan vastuulla on seurata Webtimmi-tilavarausohjelmaa, johon kaikki vuorot päivitetään ennen kausien alkua. Sinne päivittyy myös muutokset salivuoroista, mikäli niitä lopullisen jaon jälkeen ilmenee.

Vakiovuoron peruuttaminen: Myönnettyjen vuorojen peruminen tai muutos voidaan tehdä vain kirjallisesti (sähköpostilla tai paperilla). Peruutus tulee tehdä vähintään 7 vrk ennen ko. vuoroa ja peruutus astuu voimaan välittömästi. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa, ellei varausta ole peruttu hyvissä ajoin tai tilalle ole saatu toista käyttäjäryhmää. Vakiovuoron voi perua kesken kauden, mikäli vuorolle ei löydy todellista tarvetta.

Jos haet vakiovuoroa kesken kauden: Varmista Webtimmi-tilavarausohjelmasta, että toivomasi aikaväli on vapaa ja varattavissa. Vakiovuoroksi määritellään vuorot, jotka kestävät vähintään neljä kertaa.

Lisätietoja: vs.liikuntakoordinaattori Jaana Lamminen, p. 050 523 2081 tai laskutusasioissa toimistosihteeri Päivi Alanen, p. 040 133 1482

Kaikkien vuoroja hakevien on tutustuttava huolellisesti seuraaviin sääntöihin:
- Liikuntasalien vuokraamis- ja käyttösäännöt (pdf)


Sivu päivitetty 7.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi