Ulkoliikunta

Monipuolisia mahdollisuuksia

Ylöjärven kaupungin alueella on mahdollisuus monipuoliseen ulkoliikuntaan ympäri vuoden.

Liikuntapaikkoja:

  • Ansomäen urheilukeskus, Viljakkala
  • Räikän urheilukenttä
  • uimarannat
  • tenniskentät, Vuorentausta ja Kuru
  • kuntoradat
  • hiihtoladut
  • luistelukentät
  • jääkiekkokaukalot
  • Haverin kuntolaitealue, Viljakkala

Tekniikka- ja ympäristöosaston ulkoilu- ja urheilualueiden yksikkö huolehtii kesäkaudella urheilu- ja pallokenttien sekä kuntoratojen ja uimarantojen hoidosta. Talvikaudella pidetään kunnossa jääkiekkokaukalot, luistinradat sekä latuverkosto.

Ilkivaltaa sähkökaappeihin

Aika ajoin tulee palautteita, että kentillä, kuntopoluilla tai laduilla ei pala valo tai se sammuu ja syttyy miten sattuu. Useimmissa tapauksissa tämä johtuu ilkivallan kohteeksi joutuneesta sähkökaapista. Sähkökaappia on vaurioitettu niin, että hämäräkytkin on vaurioitunut tai sulakkeet ovat rikkoutuneet. Rikottu sähkötaulu

Tällaisen sähkökaapin korjaaminen maksaa n. 1 000 €.

Lisäksi kaapin rikkoja on vaarassa joutua vakavaan onnettomuuteen sähköiskun vuoksi.

Mikäli näitä sähkökaappeja jatkuvasti rikotaan, Ylöjärven kaupunki joutuu tekemään valitettavasti sen ratkaisun, että valoja ei enää kytketä.

Ohessa kuva rikotusta sähkökaapista. Tämän kaapin rikkoja on saanut tuntuvan sähköiskun. Tällainen rikottu sähkökaappi on hengenvaarallinen ja siihen ei saa missään tapauksessa koskea.

Ilkivalta

Ulkoilualueilla esiintyvästä ilkivallasta pyydämme ilmoittamaan puhelimitse 050 437 1379 teknisen keskuksen asiakaspalvelupuisteeseen tai sähköisellä lomakkeella korjauksen järjestämiseksi.

> Ilmoitus ilkivallasta

Jokaisesta ilkivaltatapauksesta tehdään poliisille rikosilmoitus.

Urheilualueiden järjestyssäännöt

Lähiliikuntapaikkaselvitys

Vuonna 2013 on valmistunut Ylöjärven kaupungin lähiliikuntapaikkaselvitys.

Useissa tutkimuksissa on todettu liikunnan edistävän kansalaisten terveyttä kaiken ikäisillä. Monipuolisilla liikuntapaikoilla luodaan edellytykset kuntalaisten terveysliikuntaan ja urheilutoimintaan. Liikuntapaikkojen suunnittelussa on entistä enemmän huomioitava myös ikääntyvät ihmiset sekä lasten liikkuminen.


Sivu päivitetty 23.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi