Tykkilumi

Latulumetus ja mitä tykkilumi on

Lumitykki puhaltaa
Lumitykki puhaltaa

Tykkilumi on puristettua vesi/ilma seosta.

Latulumetus voidaan tehdä joko suoraan ladulle tai niin sanottuna laanilumetuksena, joka on tarkoituksenmukaisin. Tykkilumen avulla pystytään pidentämään hiihtoladun käyttöä niin syystalvella kuin keväälläkin. Tykkilumi sulaa hitaammin kuin luonnonlumi suuremman tiheytensä vuoksi. Lisäksi kevään yöpakkaset pidentävät merkittävästi hiihtokautta. Lumetus voidaan aloittaa, kun yölämpötila on useamman yön aikana laskenut – 5 - 7 asteeseen ja päivälämpötilakin on noin -4 astetta.

Lumenteossa kuluu paljon vettä, n. 40-60 kuutiota tunnissa. Lumen tekoon suositellaankin edullista luonnon vettä järvestä tai joesta. Jos lunta tehdään vesijohtovedestä, tulee vesi jäähdyttää lähelle 0 astetta tai on odotettava reilumpaa - 8 - 10 asteen pakkasta.

Vesiverkoston paineen korotus on aina tarpeellinen, koska lumitykit vaativat tyypistä riippuen melko korkeita (10- 50 Bar) vesipaineita.

Lumenvalmistuspaikka

Tykkilumi tehdään maastossa suoraan käyttökohteessa

  • tarvitaan vesijohto, jäähdytystorni, sähköverkosto tai aggregaatti
  • kuljetuskaluston tarve vähäisempää

Tykkilumi tehdään laajalla varastoalueella esim. pallokenttä tai vastaava

  • lumivarastoalue tulisi olla iso ja mieluummin loivassa rinteessä veden valumisen tehostamiseksi
  • varastoalue tulisi sijaita lähellä järveä tai jokea
  • tarvitaan kuljetuskalustoa

Lumitykit

Toimintaperiaatteet:

Korkeapainejärjestelmä: Paineilmalla hajotetaan vesipisarat pieneksi ja samalla saadaan vesi- ilmaseos jäähtymään. Itse tykit ovat melkokevyitä. Järjestelmän vaatiman paineveden, ilman ja sähkön yhtäaikaiset tarpeet muuttavat järjestelmän melko raskaaksi. Lumenteko on korkeasta paineesta johtuen melko äänekästä. Melutaso 20 m sivulla on 85–90 db ja 50m edessä 82–87 db.

Matalapainejärjestelmä: Hajottaa veden paineellisissa suuttimissa erityisen pienikokoisiksi pisaroiksi. Suuttimia on kussakin tykissä lukuisasti ja jäähtyvät pisarat puhalletaan potkuripuhaltimella lumetusalueelle Tykit tarvitsevat paineveden ja sähköliittymän. Melutaso 20m sivulla on 60–65 db ja 50m edessä 65–75 db.

Kiinteä järjestelmä, jossa maastoon on rakennettu lumetuksen tarvitsemat putket ja sähkö matalapaine- tai korkeapainejärjestelmille.

Ympäristövaikutukset

Lumenteon haitalliset ympäristövaikutukset muodostuvat lumitykkien ja paineenkorotuspumppujen melusta sekä tuulen mukana leviävästä vesihöyrystä. Molemmat ongelmat on ratkaistavissa järjestelmiä valittaessa.

Matalapainejärjestelmä tuottaa huomattavasti enemmän lunta kuin korkeapainejärjestelmä ja on melutasoltaan alhaisempi. Lumentekoon vaikuttavat asiat ovat lämpötila, ilmankosteus ja tuuliolosuhteet.

Ylöjärvellä on käytössä kaksi Areco supersnow -tykkiä ja 60 kuutiota pumppaava MTC itseimevä 55 KW -pumppuasema. Hyvissä olosuhteissa pystytään tekemään 150-200 kuutiota lunta tunnissa.


Sivu päivitetty 24.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi