Seuraparlamentti

 

Mikä on seuraparlamentti?

Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa.

Parlamentin tehtävinä on tuottaa seurakentän yhteinen näkemys mm. seuraavissa asioissa:

 • avustusperiaatteet, vuoro- ja taksapolitiikka
 • liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja priorisointi liikuntarakentamisessa
 • yhdistystoiminnan merkitys ja tehtävät osana kaupungin liikuntatoimintaa
 • kaupungin ja järjestöjen yhteisten tilaisuuksien järjestäminen
 • uusien yhteistyömuotojen kehittäminen
 • kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelma
 • muut lautakuntien seuraparlamenttiin lausunnolle tuomat asiat

Seuraparlamentin toimintaperiaatteet (pdf -tiedosto)

Seuraparlamentin kokoonpano (2017-2018):

 • Halttula Timo, Ylöjärven Ryhti (pj.)
 • Kanto Juha, Ylöjärven Ilves
 • Lahtinen Erkki, Mutala JR
 • Leppämäki Päivi, Kurun Ryhti
 • Niemenmaa Marja-Leena, Ylöjärven Isku
 • Leminen Matti, Uplakers
 • Paananen Arto, Ylöjärven Pallo
 • Uusikartano Ari, Ylöjärven Shotokan karateseura (vpj.)
 • Timo Parkkinen, Ylöjärven Urheilijat

 

Seuraparlamentin kokoonpanoon kuuluvat lisäksi vapaa-aikalautakunnan edustajana Tuomo Kaminen, teknisen lautakunnan edustajana Katariina Sorvanto sekä nuorisoedustajana Katariina Hyvönen. Kaupungin edustajina toimivat vapaa-aikajohtaja (asioiden esittely), liikuntakoordinaattori (sihteeri) sekä liikuntapaikkamestari (asioiden valmistelu).  Kokouksiin kutsutaan lisäksi edustaja Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:ltä.

Ylöjärveläisten seurojen pelisäännöt

Ylöjärven seuraparlamentti haluaa korostaa seuratyössä yhteistyön merkitystä kaupunkilaisten liikuttamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä, varsinkin lasten ja nuorten osalta. Tästä ideasta poiki ajatus luoda ylöjärveläisille urheiluseuroille yhteiset pelisäännöt.

Näillä pelisäännöillä pyritään edistämään ja mahdollistamaan ylöjärveläisten lasten ja nuorten monimuotoinen liikunnan harrastaminen. Lisäksi lisätään seurojen keskinäistä yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan paikkakunnan urheilumyönteisyyttä ja identiteettiä.

Lue pelisäännöt tästä.

Me allekirjoittaneet seurat haluamme näitä pelisääntöjä noudattamalla tehdä yhdessä ja yhteistyöllä parempaa liikuntaa kaupunkimme lapsille ja nuorille.

Ylöjärven Ryhti, Ylöjärven Ilves, Ylöjärven Pallo, Ylöjärven Urheilijat, Uplakers, Ylöjärven Isku, Kurun Ryhti, Ylöjärven Shotokan karateseura, Mutala JR, Goodwill Riders

Pelisääntöihin ovat sitoutuneet jo mm. kaikki seuraparlamentissa mukana olevat seurat ja lisää seuroja toivotaan liittyvän mukaan yhteisen hyvän edistämiseen. Mukaan liittymisestä voi ilmoittaa liikuntakoordinaattorille.

 

 

 


Sivu päivitetty 26.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi